Grb Kikinde

Kонкурси - Актуелни

Конкуришите и промените свој живот на боље...

На основу члана 59 .Став 1 .тачка 20 Статута града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 4/19) и Одлуке о буџету града Кикинде (Службени лист града Кикинде број 32/2022) на седници Градског већа одржаној дана 21. 12. 2022. године, донело је следећи:

З А К Љ У Ч А К

о расписивању Конкурса за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2023. годину за суфинансирање годишњих/редовних програма- (основне програмске активности спортских клубова/удружења/организација) и расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за расподелу средстава из буџета Града Кикинда за 2023. годину за суфинансирање

-ГОДИШЊИХ/РЕДОВНИХ ПРОГРАМА-

(ОСНОВНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ СПОРТСКИХ КЛУБОВА/УДРУЖЕЊА/ОРГАНИЗАЦИЈА)

 

Текст конкурса

Образложење

Изјава о партнерству

Апликациони формулар

Закључак


 

Назад