Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Септембар 2016.

На основу испитивања квалитета амбијенталног ваздуха од стране Рударског Института доо Београд, Лабораторија за заштиту животне средине (бр. уговора V-404-10/2016-15), а у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13), за месец септембар 2016. године достављени су следећи резултати:

SО2
Дневне концентрације сумпор-диоксида не прекорачују граничну/толерантну вредност (ГВ/ТВ = 125 µг/м3 ) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација сумпор-диоксида на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је <10,0 µг/м3, минимална <10,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је <10,0 µг/м3.
Средња измерена концентрација сумпор-диоксида на мерном месту ММ2-Микронасеље је <10,0 µг/м3, минимална <10,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је <10,0 µг/м3.
 

NО2
Дневне концентрације азот-диоксида не прекорачују ни толерантну вредност (ТВ=105 µг/м3) ни граничну вредност (ГВ=85 µг/м3 ) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација азот-диоксида на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 10,9 µг/м3, минимална 5,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 19,3 µг/м3.
Средња измерена концентрација азот-диоксида на мерном месту ММ2-Микронасеље је 10,1 µг/м3, минимална 4,4 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 17,6 µг/м3.
 

ЧАЂ
Дневне концентрације чађи не прекорачују максимално дозвољену вредност (МДК=50 µг/м3 ) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација чађи на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 6,3 µг/м3, минимална <2,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 14,2 µг/м3.
Средња измерена концентрација чађи на мерном месту ММ2-Микронасеље је 2,9 µг/м3, минимална <2,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 10,8 µг/м3.
 

ТСП
Дневне концентрације укупних суспендованих честица (ТСП) не прекорачују максимално дозвољену вредност (МДК=120 µг/м3) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација укупних суспендованих честица на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 49,3 µг/м3, минимална 23,8 µг/м3 и максимална дневна је 68,3 µг/м3.
Средња измерена концентрација укупних суспендованих честица на мерном месту ММ2- Микронасеље је 43,2 µг/м3, минимална 20,6 µг/м3 и максимална дневна је 68,9 µг/м3.
 

PМ10
Дневне концентрације суспендованих честица ПМ10 прекорачују граничну/толерантну вредност (ГВ/ТВ=50 µг/м3) један дан на мерном месту ММ2-Микронасеље.
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 28,0 µг/м3, минимална 13,0 µг/м3 и максимална дневна је 43,0 µг/м3.
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту ММ2-Микронасеље је 38,8 µг/м3, минимална 15,2 µг/м3 и максимална дневна је 61,4 µг/м3.

PМ2.5
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ2.5 на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 20,0 µг/м3, минимална 16,3 µг/м3 и максимална дневна је 26,4 µг/м3.


УТМ
Месечне вредности садржаја укупних таложних материја не прелазе максимално дозвољену концентрацију (МДК= 450 мг/м2дан) ни на једном мерном месту.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике