Grb Kikinde

Квалитет ваздуха

Обавештавамо вас о квалитету ваздуха у нашем граду...

Јануар 2017.

На основу испитивања квалитета амбијенталног ваздуха од стране Рударског Института доо Београд, Лабораторија за заштиту животне средине (бр. уговора V-404-10/2016-15), а у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл. РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13), за месец јануар 2017. године достављени су следећи резултати:

SО2
Дневне концентрације сумпор-диоксида не прекорачују граничну/толерантну вредност (ГВ/ТВ = 125 µг/м3 ) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација сумпор-диоксида на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је <10,0 µг/м3, минимална <10,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 13,5 µг/м3.
Средња измерена концентрација сумпор-диоксида на мерном месту ММ2-Микронасеље је <10,0 µг/м3, минимална <10,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 13,8 µг/м3.


NО2
Дневне концентрације азот-диоксида не прекорачују ни толерантну вредност (ТВ=105 µг/м3) ни граничну вредност (ГВ=85 µг/м3 ) ни на једном мерном месту.
Средња измерена концентрација азот-диоксида на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 9,6 µг/м3, минимална 5,0 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 20,0 µг/м3.
Средња измерена концентрација азот-диоксида на мерном месту ММ2-Микронасеље је 11,5 µг/м3, минимална 6,7 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 23,6 µг/м3.


ЧАЂ
Дневне концентрације чађи прекорачују максимално дозвољену вредност (МДК=50 µг/м3 ) један дан на мерном месту ММ2-Микронасеље.
Средња измерена концентрација чађи на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 16,7 µг/м3, минимална 3,7 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 45,2 µг/м3.
Средња измерена концентрација чађи на мерном месту ММ2-Микронасеље је 16,1 µг/м3, минимална 3,1 µг/м3 и максимална дневна концентрација је 50,2 µг/м3.


ТСП
Дневне концентрације укупних суспендованих честица (ТСП) прекорачује максимално дозвољену вредност (МДК=120 µг/м3), један дан на мерном месту ММ2-Микронасеље.
Средња измерена концентрација укупних суспендованих честица на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 72,6 µг/м3, минимална 26,3 µг/м3 и максимална дневна је 115,2 µг/м3.
Средња измерена концентрација укупних суспендованих честица на мерном месту ММ2- Микронасеље је 84,7 µг/м3, минимална 25,6 µг/м3 и максимална дневна је 177,4 µг/м3.


PМ10
Дневне концентрације суспендованих честица ПМ10 прекорачују граничну/толерантну вредност (ГВ/ТВ=50 µг/м3) свих седам дана на мерном месту ММ1- Улица Краља Петра И бр.70 и свих седам дана на мерном месту ММ2 - Микронасеље.
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 106,3 µг/м3, минимална 51,9 µг/м3 и максимална дневна је 215,5* µг/м3.
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту ММ2-Микронасеље је 114,7 µг/м3, минимална 55,7 µг/м3 и максимална дневна је 237,9* µг/м3.

PМ2.5
Средња измерена концентрација суспендованих честица ПМ2.5 на мерном месту ММ1-Улица Краља Петра И бр.70 је 66,9 µг/м3, минимална 51,5 µг/м3 и максимална дневна је 93,1 µг/м3.


УТМ
Месечне вредности садржаја укупних таложних материја не прелазе максимално дозвољену концентрацију (МДК= 450 мг/м2дан) ни на једном мерном месту.
 

 

Прегледајте све текстове из рубрике