Grb Kikinde

Пројекти

Пројекти...

ЛЕАП

У општини Кикинда је почела израда еколошког акционог плана под покровитељством Регионалног центра за животну средину за централну и источну Европу (РЕЦ). У току трајања пројекта спровешће се активности у две фазе:

  • развој Локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП) и
  • инвестирање у решавање једног од идентификованих проблема.

Пројекат финансира Шведска агенција за медјународни развој СИДА.

Цео пројекат трајаће 30 месеци, од тога је годину дана предвиђено за први део пројекта, израду ЛЕАП документа.

ЛЕАП - Локални еколошки акциони план је процес и документ. То је процес у коме се кроз активан рад великог броја учесника ствара документ на основу којег се у каснијим фазама врши реализација појединих активности везаних за заштиту животне средине на локалном нивоу.

ЛЕАП представља форум у оквиру кога се представници свих сектора локалне заједнице договарају и заступајући своје интересе, вредности и виђења усаглашавају око израде заједничке стратегије развоја своје локалне заједнице, дефинишући притом одређен број приоритетних акција и пројеката.

ЛЕАП документ истовремено представља информацију за инвеститоре и донаторе и даје информације локалној управи за доношење одлука у области животне средине.

Прегледајте све текстове из рубрике