Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Годишњи програм

Ваш водич за послове из области пољопривреде...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

             У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија за спровођење поступка издавања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у граду Кикинди и за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде, расписује јавни позив којим обавештава

     ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

 јавни позив-преузми

 захтев-преузми

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

     У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија за спровођење поступка издавања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у граду Кикинди и за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

 

 ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

 јавни позив-преузми

 захтев инфраструктура-преузми

 захтев сточарство-преузми
 изјава-преузми

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2023.ГОДИНУ

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2023.ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

 У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија за спровођење поступка издавања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у граду Кикинди и за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

 

Јавни позив-преузми

Захтев-преузми

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

 У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), ), Комисија за спровођење поступка издавања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у граду Кикинди и за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде, расписује: 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

 

Јавни позив-преузми

Захтев-инфраструктура-преузми

Захтев-сточари-преузми

Изјава-преузми

 

 

Годишњи програм 2021

Годишњи програм 2021-табела

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/20), Комисија за спровођење поступка издавања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у граду Кикинди и за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде (у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

Јавни позив - преузми

Захтев - инфраструктура - преузми

Захтев - сточари - преузми

Изјава - преузми

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/20), Комисија за спровођење поступка издавања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у граду Кикинди и за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде (у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позив којим обавештава:
 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Јавни позив - преузми

Захтев - преузми
 

Годишњи програм 2020

На основу члана члана 60. став 4. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006,
65/2008- др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон) и члана 40. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, бр.4/2019) а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-51-6262/2020-14 од дана 01.09.2020. године, Скупштина града Кикинде, на седници одржаној, дана 17.09.2020. године, донела је

Г О Д И Ш Њ И    П Р О Г Р А М
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

Годишњи програм 2020-преузми
Карте

Закључак о ценама

Изјава-прихватање

Изјава-одустајање

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

 У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/18-др. закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017 и 18/2019), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде (у даљем тексту: Комисија) расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Јавни позив- преузми

Захтев-инфраструктура- преузми

Захтев-сточари- преузми

Изјава- преузми

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

 У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/18-др. закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017 и 18/2019), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде ( у даљем тексту: Комисија) расписује јавни позив којим обавештава:

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2021. ГОДИНИ
 

Јавни позив-преузми

Захтев-преузми

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Кикинде за 2020.годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/18-др. закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017 и 18/2019), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде ( у даљем тексту: Комисија) расписује:


ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Преузми јавни позив

Преузми захтев
 

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Кикинде за 2020.годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/18-др. закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017 и 18/2019), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде (у даљем тексту: Комисија) расписује:


ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Преузми јавни позив

Преузми захтев-инфраструктура

Преузми захтев-сточари

Преузми изјаву