Grb Kikinde

Gradska uprava

Kratka biografija i opis radnog mesta načelnika Gradske uprave

Načelnik gradske uprave

Dragiša Mihajlović rođen je u Kikindi 1980. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju „Dušan Vasiljev“ završio je u Kikindi. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu na osnovnim akademskim studijama.

Stalno je zaposlen u Službi za budžetsku inspekciju Grada Kikinde, u prethodne tri godine, na radnom mestu budžetskog inspektora, sa kojeg je postavljen za vršioca dužnosti načelnika Gradske uprave.

Pored pomenutog, radno iskustvo je stekao radeći u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje filijala Kikinda, na opštim pravnim poslovima i poslovima matične evidencije i zdravstvenog osiguranja, Srednjoj stručnoj školi“ Miloš Crnjanski“ Kikinda na radnom mestu nastavnika Ustava i prava građana i u Javnom preduzeću za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“ na opštm pravnim poslovima i poslovima vezanim za javne nabavke. Ima položen državni stručni ispit, ispit za službenika za javne nabavke i ispit za inspektora.

Oženjen je i otac jednog deteta.