Grb Kikinde

Investirajte

Najveća nalazišta gasa i nafte u Srbiji, kao i svi potencijali ispitane geotermalne energije...
slika

- LOKACIJA

Grad u srcu Srednje Evrope u čijem okruženju od 120 km živi preko 4 miliona stanovnika

- RADNA SNAGA

Kikinda raspolaže iskusnom i kvalifikovanom radnom snagom

- INFRASTRUKTURA

Razvijena komunalna infrastruktura po standardima Evropske unije

- PRIRODNA NALAZIŠTA

Najveća nalazišta gasa i nafte u Srbiji, kao i svi potencijali ispitane geotermalne energije.

- PLODNO TLO

Nepregledne površine plodnog tla koje predstavljaju ogroman potencijal za poljoprivrednu proizvodnju

- POZITIVNA ISKUSTVA

Postojeća pozitivna poslovna iskustva: Toza Marković, Banini, MSK, LBK, Cimos, Kikindski mlin, Angrohit..

- BOGATA TRADICIJA

Bogata tradicija u oblasti kulture i sporta; Grad u kome su pronađeni skeletni ostaci mamuta, stari oko pola miliona godina; u kome se nalazi jedan od svega dva preostala mlina na konjski pogon u Evropi iz VIII veka , mlin Suvača; koji ima atraktivne terene za lov i ribolov...

- POZITIVNA ENERGIJA

Kikinda je grad naseljen ljudima dobre volje i širokog srca. Pozitivna energija Kikinđana čini da se svaki gost oseća kao kod svoje kuće.

slika Industrijska zona Industrijska zona nalazi se na periferiji grada, uz jugoistočnu granicu građevinskog reona, tj.uz koridor železničke pruge. Obuhvata građevinsko zemljište delova blokova 41 i 43, koje je namenjeno potrebama proizvodnog zanatstva, privatnog preduzetništva, delatnostima komplementarne industrije i zauzima površinu od 19,51 ha, na udaljenosti od centra grada 1,5km.
slika Blok 9 Lokacija se nalazi na 0.8km od centra grada, delom se oslanja na regionalni put R-123, a od magistralnih puteva M-3 i M-24, udaljena je 1km i 3.5 km. Udaljenost železniče mreže je oko 3km.
slika Blok 33 Lokacija površine 5ha, 14 ari i 57m² nalazi se na udaljenosti od 1,5km od magistralnog puta M-3, M-24 (4km), R-123 (naslanja se na put). Železnička mreža udaljena je 2,5km. Lokacija je namenjena sekundarnim i tercijarnim delatnostima: izgradnji poslovnog prostora, trgovačkih objekata, sportsko rekreacionih, turističkih objekata, benzinske stanice, tovarnog terminala...
slika Stara industrijska zona Stara industrijska zona nalazi se na ulazu u Kikindu iz pravca magistralnog puta Zrenjanin - Kikinda i zauzima površinu od 20159m2, počev od raskrsnice dva magistralna puta M-3/M-24 sve do pristaništa i pružnog prelaza prema Bašaidu. Lokacija je namenjena za razvoj privatnog preduzetništva i nekih grana poljoprivrede.