Grb Kikinde

Kontakti

Kontaktirajte nas u cilјu pobolјšanja rada SG Kikinde i Gradske uprave...

GRAD KIKINDA
Trg Srpskih Dobrovolјaca 12
23300 Kikinda

E-MAIL
info@kikinda.org.rs

Poreski identifikacioni broj (PIB) - 100511495
Matični broj pravnog lica - 08176396

Centrala
0230/410-100

Kabinet gradonačelnika
0230/410-105
gradonacelnik@kikinda.org.rs

Šef stručne službe Skupštine, gradonačelnika i gradskog veća
0230/410-121
gradonacelnik@kikinda.org.rs

Kabinet zamenika gradonačelnika
0230/410-113

Predsednik Skupštine grada
0230/410-115
mladen.bogdan@kikinda.org.rs

Sekretar Skupštine grada
0230/410-111
ziva.knezevic@kikinda.org.rs


Članovi Gradskog veća
0230/410-112

Velentina Mickovski
valentina.mickovski@kikinda.org.rs

Miroslav Dučić
miroslav.ducic@kikinda.org.rs

Dragan Pecarski
dragan.pecarski@kikinda.org.rs

Ramona Tot
ramona.tot@kikinda.org.rs

Saša Tanackov
sasa.tanackov@kikinda.org.rs

Ljuban Sredić
ljuban.sredic@kikinda.org.rs

Stevan Iličić
stevan.ilicic@kikinda.org.rs


Načelnik Gradske uprave
0230/410-112;
gradska.uprava@kikinda.org.rs

Sekretarijat za finansije
0230/410-108
ilinka.djilas@kikinda.org.rs


Sekretarijat za opštu upravu i zajedničke poslove
0230/410-104
tamara.radlovic@kikinda.org.rs

Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i privredu
0230/410-124
biljana.felbab@kikinda.org.rs

Sekretarijat za socijalnu zaštitu
0230/410-109
bogdan.tasovac@kikinda.org.rs

Sekretarijat za javne službe, udruženja građana i verske službe
0230/410-237
jovan.popeskov@kikinda.org.rs

Sekretarijat za inspekcijske poslove
0230/410-211
petar.zigic@kikinda.org.rs

Sekretarijat za zaštitu životne sredine, polјoprivredu i ruralni razvoj
0230/315-900
miroslava.narancic@kikinda.org.rs

Sekretarijat za lokalnu poresku administraciju
0230/410-166
radmila.curcic@kikinda.org.rs

Sekretarijat za projekte
0230/410-221
vesna.arambasic@kikinda.org.rs

Sekretarijat za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada
0230/410-152
jelena.bajic@kikinda.org.rs


Komunalna inspekcija
0230/410-161

Birački spisak
0230/410-144

Uslužni centar (info desk)
0230/410-210

Pravna pomoći i savetnik pacijenata
0230/410-131

Stambena pitanja - Stambene zajednice
0230/410-132

Odelјenje za boračko-invalidska pitanja
0230/410-151

Javna licitacija za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini
0230/410-239

Legalizacija nezakonito izgrađenih objekata
0230/410-226

Matičarski poslovi se obavlјaju po matičnim područjima u mesnim kancelarijama i to: