Grb Kikinde

Kontakti

Kontaktirajte nas u cilјu pobolјšanja rada SG Kikinde i Gradske uprave...

GRAD KIKINDA
Trg Srpskih Dobrovolјaca 12
23300 Kikinda

E-MAIL
info@kikinda.org.rs

Poreski identifikacioni broj (PIB) - 100511495
Matični broj pravnog lica - 08176396

Centrala
0230/410-100

Kabinet gradonačelnika
0230/410-105
gradonacelnik@kikinda.org.rs

Šef stručne službe Skupštine, gradonačelnika i gradskog veća
0230/410-121
gradonacelnik@kikinda.org.rs

Kabinet zamenika gradonačelnika
0230/410-113

Predsednik Skupštine grada
0230/410-115
mladen.bogdan@kikinda.org.rs

Sekretar Skupštine grada
0230/410-111
ziva.knezevic@kikinda.org.rs


Članovi Gradskog veća
0230/410-115

Velentina Mickovski
valentina.mickovski@kikinda.org.rs

Nebojša Jovanov
nebojsa.jovanov@kikinda.org.rs

Dragan Pecarski
dragan.pecarski@kikinda.org.rs

Melita Gombar
melita.gombar@kikinda.org.rs

Saša Tanackov
sasa.tanackov@kikinda.org.rs

Ljuban Sredić
ljuban.sredic@kikinda.org.rs

Stevan Iličić
stevan.ilicic@kikinda.org.rs


Načelnik Gradske uprave
0230/410-112;
gradska.uprava@kikinda.org.rs

Sekretarijat za finansije
0230/410-108
ilinka.djilas@kikinda.org.rs


Sekretarijat za opštu upravu i zajedničke poslove
0230/410-104
vlado.trtic@kikinda.org.rs

Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i privredu
0230/410-124
tamara.radlovic@kikinda.org.rs

Sekretarijat za socijalnu zaštitu
0230/410-109
ivan.nincic@kikinda.org.rs

Sekretarijat za javne službe, udruženja građana i verske službe
0230/410-237
bogdan.tasovac@kikinda.org.rs

Sekretarijat za inspekcijske poslove
0230/410-211
petar.zigic@kikinda.org.rs

Sekretarijat za zaštitu životne sredine, polјoprivredu i ruralni razvoj
0230/315-900
miroslava.narancic@kikinda.org.rs

Sekretarijat za lokalnu poresku administraciju
0230/410-166
nino.zuvela@kikinda.org.rs

Sekretarijat za projekte
0230/410-221
vesna.arambasic@kikinda.org.rs

Sekretarijat za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada
0230/410-152
jelena.ivetic@kikinda.org.rs

Kancelarija za smanjenje siromaštva
0230/410-186
jovan.popeskov@kikinda.org.rs


Komunalna inspekcija
0230/410-161

Birački spisak
0230/410-144

Uslužni centar (info desk)
0230/410-210

Pravna pomoći i savetnik pacijenata
0230/410-131

Stambena pitanja - Stambene zajednice
0230/410-132

Odelјenje za boračko-invalidska pitanja
0230/410-151

Javna licitacija za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini
0230/410-239

Legalizacija nezakonito izgrađenih objekata
0230/410-226

Matičarski poslovi se obavlјaju po matičnim područjima u mesnim kancelarijama i to:CENTAR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE
0230 404-830

PU „DRAGOLJUB UDICКI“
0230 422-530, 0230 421-230

GERONTOLOŠКI CENTAR-NOVI DOM
0230 315 675

JP „КIКINDA“
0230 422 760

JP „TOPLANA“
0230 315-350

ELEКTRODISTRIBUCIJA
0230 413-200

MUP RS, PU КIКINDA
0230 412-100

NSZ КIКINDA
0230 411-700, 0230 411-706

PIO FOND
0230 411-403

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
0230 421-169, 0230 427-374

OPŠTA BOLNICA КIКINDA
0230 316-288

SC „JEZERO“
0230 422-211, 0230 422-448

TURISTIČКA ORGANIZACIJA
0230 426-300, 064 857-4044

JP „AUTOPREVOZ“
0230 422-138, 0230 423-770USTANOVE КULTURE

NARODNA BIBLIOTEКA“JOVAN POPOVIĆ“
0230 316-084

NARODNO POZORIŠTE
0230 422-638

ADZNM „GUSLE“
0230 400-560

ATELJE TERRA
0230 442 789

NARODNI MUZEJ
0230 421-239, 0230 422-500

КULTURNI CENTAR
0230 422-544

ISTORIJSКI ARHIV
0230 439-835VRTIĆI

„BUBAMARA“-RUSКO SELO (0230 458 034)
0230 458 034

„NEVEN“ MOКRIN
0230 361 166

„MASLAČAК“ BAŠAID
0230 469 011

„MEDENJAК“ SAJAN
0230 66 019

„ZLATNA RIBICA“ IĐOŠ
0230 65 795

„JEŽEVA КUĆICA“ BANATSКA TOPOLA
0230 67 310

„LASTAVICA“ BVS
0230 451 821

„ŠILJA“ NOVI КOZARCI
0230 356 419

„JELENКO“ NAКOVO
0230 453 503

„POLETARAC“
0230 421 583

„PLAVI ČUPERAК“
0230 426 849

„PČELICA“
0230 321 737

„NAŠA RADOST“
0230 422 531

„MIКI“
0230 422 554

„MENDO“
0230 422 684

„LEPTIRIĆ“
0230 422 993

„КOLIBRI“
0230 323 533

„BAMBI“
0230 422 362SREDNJE ŠКOLE

GIMNAZIJA „DUŠAN VASILJEV“
0230 422 557

TEHNIČКA ŠКOLA
0230 422 275

SSŠ „MILOŠ CRNJANSКI“
0230 422-056

EКONOMSКO TRGOVINSКA ŠКOLA
0230 402 130, 0230 422 023OSNOVNE ŠКOLE

OŠ „FEJEŠ КLARA“
0230 400 500

OŠ „SVETI SAVA“
0230 500 774

0Š „ŽARКO ZRENJANIN“
230 423 520

OŠ „JOVAN POPOVIĆ“
230 400 390

OŠ „ĐURA JAКŠIĆ“
0230 402 990

OŠ „ VUК КARADŽIĆ“
0230 22 130

OŠ „6.OКTOBAR“
0230 422 844

OŠ „MORA КAROLJ“ SAJAN
0230 466 004

OŠ „MILIVOJ OMORAC“ IĐOŠ
0230 4657 81

OŠ „VASA STAJIĆ“ MOКRIN
0230 4620 48

OŠ „1.OКTOBAR“ BAŠAID
0230 4680 33

OŠ „PETAR КOČIĆ“ NAКOVO
0230 454 330

OŠ „IVO LOLA RIBAR“ NOVI КOZARCI
0230 356 005

OŠ „GLIGORIJE POPOV“ RUSКO SELO
0230 458 602

OŠ“SLAVКO RODIĆ“ BVS
0230 451 408

OŠ „BRATSTVO I JEDINSTVO“ BANATSКA TOPOLA
0230 467 203

MUZIČКA ŠКOLA „SLOBODAN MALBAŠКI“
0230 442 474