Grb Kikinde

Kontakti

Kontaktirajte nas u cilјu pobolјšanja rada SG Kikinde i Gradske uprave...

GRAD KIKINDA
Trg Srpskih Dobrovolјaca 12
23300 Kikinda

E-MAIL
info@kikinda.org.rs

Poreski identifikacioni broj (PIB) - 100511495
Matični broj pravnog lica - 08176396

Centrala
0230/410-100

Kabinet gradonačelnika
0230/410-105
gradonacelnik@kikinda.org.rs

Šef stručne službe Skupštine, gradonačelnika i gradskog veća
0230/410-112
gradonacelnik@kikinda.org.rs

Kabinet zamenika gradonačelnika
0230/410-115

Predsednik Skupštine grada
0230/410-116
stanislava.hrnjak@kikinda.org.rs

Sekretar Skupštine grada
0230/410-111
ziva.knezevic@kikinda.org.rs


Članovi Gradskog veća
0230/410-112

Miodrag Bulajić
miodrag.bulajic@kikinda.org.rs

Milivoj Linjački
milivoj.linjacki@kikinda.org.rs

Imre Kabok
imre.kabok@kikinda.org.rs

Goran Dumitrov
goran.dumitrov@kikinda.org.rs

Saša Tanackov
sasa.tanackov@kikinda.org.rs


Načelnik Gradske uprave
0230/410-112; faks: 0230-410-106
ljuban.sredic@kikinda.org.rs

Sekretarijat za finansije
0230/410-108
snazana.kovacevic@kikinda.org.rs


Sekretarijat za opštu upravu i zajedničke poslove
0230/410-104
tamara.radlovic@kikinda.org.rs

Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i privredu
0230/410-154
biljana.felbab@kikinda.org.rs

Sekretarijat za društvene delatnosti
0230/410-109
dunja.vujcic@kikinda.org.rs

Sekretarijat za inspekcijske poslove
0230/410-211
danica.belos@kikinda.org.rs

Sekretarijat za zaštitu životne sredine
0230/410-191
miroslava.krnic@kikinda.org.rs

Sekretarijat za razvoj i upravlјanje investicijama
0230/410-221
stanislav.vujcic@kikinda.org.rs

Sekretarijat za lokalnu poresku administraciju
0230/410-166
radmila.curcic@kikinda.org.rs


Komunalna inspekcija
0230/410-161

Birački spisak
0230/410-201

Uslužni centar (info desk)
0230/410-210

Pravna pomoći i savetnik pacijenata
0230/410-131

Stambena pitanja - Stambene zajednice
0230/410-132

Odelјenje za boračko-invalidska pitanja
0230/410-151

Javna licitacija za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini
0230/410-239

Legalizacija nezakonito izgrađenih objekata
0230/410-226

Poslovi za vanredne situacije, civilnu zaštitu i protivpožarnu zaštitu
0230/410-193

Poslovi odbrane
0230/410-193

Matičarski poslovi se obavlјaju po matičnim područjima u mesnim kancelarijama i to: