Grb Kikinde

Odbornici

Spisak odbornika u Skupštini grada Kikinde i stranačka pripadnost...

Odbornici se biraju na period od četiri godine. Biraju ih građani na neposrednim izborima tajnim glasanjem, na osnovu lista političkih stranaka, njihovih koalicija, i lista koje predlože grupe građana. Za odbornika, može biti izabran punoletan, poslovno sposoban državljanin Republike Srbije koji ima prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je predložen za odbornika.

Pravo i dužnost svakog odbornika su: da učestvuje u radu Skupštine Grada, podnosi inicijativu za donošenje opštih akata, predlaže Skupštini Grada razmatranje određenih pitanja iz nadležnosti Skupštine, podnosi amandmane na predloge opštih akata i učestvuje u drugim aktivnostima Skupštine Grada.

Odbornik ima pravo da bude stalno i redovno obavešten o pitanjima od uticaja za obavljanje odborničke dužnosti, da od organa grada i službi gradske uprave traži podatke koji su mu potrebi za rad i stručnu pomoć u pripremanju predloga koje podnosi Skupštini Grada.

Odbornik ima prvo da postavlja pitanja vezana za rad organa opštine.

U Skupštini Grada mogu se formirati odbornički klubovi.

Odbornički klub sačinjava najmanje 2 odbornika.

Odbornik ima pravo na odbornički dodatak za obavljanje odborničkih dužnosti, na naknadu putnih troškova i druge naknade, a u skladu sa odlukom Skupštine Grada.

Odbornik ne može biti zaposleni u Gradskoj upravi, i lice koje imenuje odnosno postavlja Skupština grada.

Ako zaposleni u Gradskoj upravi bude izabran za odbornika, prava i obaveze po osnovu rada miruju mu dok traje njegov odbornički mandat.

Licima koja imenuje ili postavlja Skupština Grada izborom za odbornika prestaje dužnost na koju su imenovani ili postavljeni.

Odbornik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili davanje glasa u Skupštini Grada i radnim telima.

Odborniku prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran:

  • podnošenjem ostavke;
  • donošenjem odluke o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave;
  • ako je pravnosnažnom sudskom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci;
  • ako je pravnosnažnom odlukom lišen poslovne sposobnosti;
  • preuzimanjem posla, odnosno funkcije koje su, u skladu sa zakonom, nespojive s funkcijom odbornika;
  • ako mu prestane prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave;
  • gubljenjem državljanstva;
  • ako nastupi smrt odbornika.
R.br. Ime i prezime Datum rođenja (Prebivalište) Zanimanje Zaposlen Predložen od pol. stranke ili koalicije
1. Bjelić Slađana 16.11.1972. (Kikinda) Diplomirani hemičar Zavod za javno zdravlje Kikinda Socijalistička partija Srbije
2. Brkanlić Nataša 14.08.1975. (Kikinda) Prehrambeni tehničar SC "Jezero" Srpska napredna stranka
3. Vojnović Nikola 21.01.1982. (Rusko selo) Menadžer agroekonomije JP "Kikinda" Srpska napedna stranka
4. Vukić Snežana 25.01.1982. (Kikinda) Specijalista oftamologije Opšta bolnica Kikinda Liga socijaldemokrata Vojvodine 
5. Grbić Stevan 08.01.1949.(Novi Kozarci) Građevinski tehničar  Penzioner Socijalistička partija Srbije
6. Grujić Miroslav 20.07.1977. (Kikinda) Profesor geografije Gimnazija "Dušan Vasiljev" Kikinda Liga socijaldemokrata Vojvodine
7. Dejanović Dušan 16.08.1948.(Rusko selo) Penzioner Penzioner Srpska napredna stranka
8. Dučić Miroslav 13.06.1982. (Kikinda) Ekonomista JP "Autoprevoz" Kikinda Srpska napredna stranka
9. Đuran Mladen 26.01.1970. (Nakovo) Dipl. hemičar Poljoprivredna stručna služba Kikinda Socijalistička partija Srbije
10. Ilijev Đurica 17.07.1949. (Iđoš) Penzioner Penzioner Srpska napredna stranka
11. Jerinkić Đurđina 20.07.1974. (Kikinda) Dipl. pravnica Nacionalna služba za zapošljavanje Kikinda Liga socijaldemokrata Vojvodine
12. Jovanov Milenko 13.09.1980. (Kikinda) Dipl. pravnik Skupština APV Srpska napredna stranka
13. Kecman Dragan 27.04.1964. (Nakovo) Penzioner Penzioner Srpska napredna stranka
14. Keča Neđo 15.12.1950. (Kikinda) Profesor u penziji Penzioner Partija ujedinjenih penzionera Srbije
15. Kikić Biljana 20.06.1961. (Kikinda) Prevodilac Železnice Srbije Srpska napredna stranka
16. Komarek Magdolna 27.06.1959. (Kikinda) Knjigovođa KUD "Eđšeg" Savez vojvođanskih Mađara
17. Kovačević Snežana 30.05.1961. (Kikinda) Penzioner Penzioner Srpska napredna stranka
18. Kulauzov Natalija 28.10.1944. (Kikinda) Penzioner Penzioner Srpska napredna stranka
19. Majkić Aleksandra 08.06.1979. (Kikinda) Dipl. pravnica Narodna poslanica Srpska napredna stranka
20. Marković Dragica 12.10.1950. (Bašaid) Penzioner Penzioner Srpska napredna stranka
21. Obradović Snežana 26.06.1959. (Banatsko veliko selo) Farmaceutski tehničar Apoteka Kikinda Srpska napredna stranka
22. Orelj Savo 26.08.1957. (Kikinda) Vojni penzioner Penzioner Pokret socijalista
23. Palatinuš Peter 01.09.1965. (Kikinda) Ekonomista Kulturni centar Kikinda Srpska napredna stranka
24. Prekratić Dušan 27.01.1982. (Kikinda) Doktor medicine Dom zdravlja Kikinda Srpska napredna stranka
25. Reljin Željko 18.10.1965. (Kikinda) Dipl. maš. inženjer JP "Toplana" Kikinda Srpska napredna stranka
26. Ristić Goran 11.06.1982. (Kikinda) Profesor OŠ "Đura Jakšić" Odbranimo Kikindu
27. Rodić Vlado 06.11.1950. (Banatsko veliko selo) Saobraćajni tehničar JP "Kikinda" Srpska napredna stranka
28. Sivčev Radoslav 23.12.1963. (Kikinda) Mašinski tehničar JP "Kikinda" Srpska napredna stranka
29. Stojanović Mićo 14.12.1966. (Kikinda) Strukovni menadžer Dom učenika "Nikola Vojvodić" Kikinda Odbranimo Kikindu
30. Tomić Vukosava 04.05.1953. (Mokrin) Profesor   Srpska napredna stranka
31. Tripinović Popov Milica 23.11.1951. (Kikinda) Penzioner Penzioner Srpska napredna stranka
32. Trnić Iličić Gordana 13.03.1983. (Kikinda) Master Centar za stručno usavršavanje Kikinda Socijalistička partija Srbije
33. Ćurčić Milovan 14.03.1943. (Kikinda) Profesor u penziji Penzioner Srpska napredna stranka
34. Felbab Viktor 20.07.1971. (Kikinda) Profesor fizičkog vaspitanja SSŠ "Miloš Crnjanski" Kikinda Odbranimo Kikindu
35. Homanov Saša Kikinda 28.02.1975. (Kikinda) IT administrator Univereksport Liga socijaldemokrata Vojvodine
36. Hrnjak Stanislava 28.10.1976. (Kikinda) Profesor razredne nastave Skupština grada Kikinde Srpska napredna stranka
37. Cimeša Nedeljko 10.12.1961. (Banatska Topola) Metalostrugar   Srpska napredna stranka
38. Čanak Radojčin Snežana 25.08.1964. (Kikinda) Pravni tehničar Narodni muzej Kikinda Srpska napredna stranka
39. Šili Nandor 12.11.1982. (Sajan) Radnik Mlekoprodukt Zr Savez vojvođanskih Mađara