Grb Kikinde

Projekti

Projekti...

Akciono planiranje u službi lokalnog razvoja

Opština Kikinda je 28. decembra 2009. godine usvojila „Lokalnu strategiju održivog razvoja 2010-2014“ i na taj način se pridružila opštinama u Republici Srbiji koje su usvojile sličan strateški dokument. Definišući oblasti koje su od posebnog značaja za dalji razvoj opštine Kikinda, Strategija je odredila šest prioriteta:


 1. Razvoj poljoprivrede kroz maksimizaciju potencijala i proizvodnju zdrave hrane
 2. Unapređenje zaštite životne sredine i modernizacija sistema vodosnabdevanja
 3. Privlačenje direktnih investicija
 4. Poboljšanje transportne mreže
 5. Jačanje veza javnog i privrednog sektora
 6. Umrežavanje i aktivacija svih članova društvenog razvoja


Svi navedeni prioriteti predstavljaju rezultat rada i saglasnosti velikog broja aktera, i kao takvi, određuju strateška opredeljenja opštine Kikinda. Ipak, iako usvajanje Strategije predstavlja značajan korak u pravcu društveno-ekonomskog razvoja, jednako važno tome jeste i osigurati primenu njenih zaključaka. Iz tog razloga neophodno je izraditi akcioni plan koji će definisati prioritetne projekte u budućem periodu, zatim sredstva koja su potrebna za njihovu implementaciju, kao i subjekte koji će taj posao dalje obavljati. Upravo to jeste jedan od specifičnih ciljeva ovog projekta. Drugim rečima, projekat „Akciono planiranje u službi lokalnog razvoja“ za cilj ima izradu Akcionog plana opštine Kikinda koji će operacionalizovati već usvojena strateška opredeljenja. Međutim, kako bi implementacija Akcionog plana bila osigurana, potrebno je, takođe, i edukovati sve zaposlene u lokalnoj samoupravi koji će biti angažovani na tim aktivnostima. Iz tog razloga projekat je predvideo niz treninga iz različitih oblasti:


 • Akciono planiranje (AP)
 • Izvori finansiranja projekata u sklopu AP
 • Programsko budžetiranje
 • Projektni menadžment
 • Izvori finansiranja EU

Što se partnera na projektu tiče, to su opštine Kikinda i Čoka. Opština Čoka uključena je u ovaj projekat iz više razloga. Kao prvo, ona se nalazi pred usvajanjem svoje strategije razvoja, što implicitno podrazumeva kasniju izradu akcionog plana. Iz tog razloga zaposleni u lokalnoj administraciji, javnim preduzećima i ustanovama opštine Čoka prisustvovaće svim edukativnim modulima i na taj način steći znanje i iskustvo neophodno za implementaciju strategije razvoja. Drugi razlog koji  je podstakao ovo partnerstvo jeste sličnost i povezanost izazova i problema sa kojima se partnerske opštine suočavaju. U tom smislu, realizacija ovog projekta dovešće do intenzivnije međuopštinske saradnje, kao i do definisanja onih prioriteta koji mogu biti zajednički rešeni. U svakom slučaju, realizacija projekta „Akciono planiranje u službi lokalnog razvoja“ teži jačanju kapaciteta lokalnih samouprava u severnom Banatu, što bi trebalo dovesti do ubrzanog društveno-ekonomskog razvoja, a samim tim i do povećanja kvaliteta života građana ovog dela Banata.

Takođe, bitno je istaći i da su svi edukativni moduli definisani su uz učešće oba partnera, kao i uz pomoć Regionalnog centra za razvoj „Banat“ koji će ujedno obezbediti predavače, ali i određena finansijska sredstva za sufinansiranje projekta.


Projekat „Akciono planiranje u službi lokalnog razvoja“ trajaće šest meseci i njegova ukupna vrednost iznosi 1.466.390 dinara. Struktura finansiranja je sledeća:


Pok. sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju - 1.090.000 dinara

Opština Kikinda – 126.390

Regionalni centar za razvoj „Banat“ – 250.000 dinara


Pregledajte sve tekstove iz rubrike