Grb Kikinde

Projekti

Projekti...

Animal health responsibility - Odgovornost za zdravlje životinja


UVOD


Projekat "Animal health responsibility" je rezultat saradnje Opštine Kikinda i Opštine Makó, a u okviru "Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija". Ovaj program predstavlja jednu od komponenti "Instrumenta za pretpristupnu pomoć" (IPA) Evropske Unije i on je, kao takav, definisao pet specifičnih ciljeva čijem ostvarenju teži. To su:

 


 • Smanjivanje izolacije pograničnih oblasti poboljšanjem preogranične pristupačnosti
 • Ekološka održivost i bezbednost u graničnoj zoni
 • Sinergije i saradnja u ekonomiji
 • Upravljanje zajedničkim kulturnim nasleđem radi unapređenja kulturnih vrednosti, tradicije i razvoja turizma
 • Intenzivna kulturna, obrazovna i istraživačka interakcija

Imajući u vidu navedene ciljeve, kao i odredbe konkursa koji je raspisan u okviru programa, opštine Kikinda i Makó su krajem 2009. godine konkurisale  sa zajedničkim projektom pod nazivom "Animal health responsibility". Na ovom mestu bitno je istaći i učešće opština Čoka i Novi Kneževac koje su saradnici na projektu.


CILJEVI


Projekat "Animal health responsibility" ima četiri specifična cilja:


 • Uspostavljanje dugoročne prekogranične saradnje među nadležnim institucijama u oblasti monitoringa i zaštite zdravlja domaćih i divljih životinja
 • Podizanje tehničkih kapaciteta zoohigijenskih službi u Kikindi i Makó
 • Podizanje stepena informisanosti i obrazovanja poljoprivrednih proizvođača i drugih zainteresovanih subjekata u oblasti zaštite zdravlja životinja
 • Razvijanje informatičko-logističke podrške institucijma i službama koje se bave monitoringom i zaštitom zdravlja životinja


PARTNERI I SARADNICI


Kao što je već navedeno, projekat "Animal health responsibility" predstavlja rezultat saradnje opštine Kikinda i Opštine Mako. Međutim, s'obzirom da je proces osnivanja zoohigijenske službe u opštini Kikinda u toku, kao i s'obzirom da opština Mako već ima osnovanu zoohigijensku službu koja se bavi ukalanjanjem životinjskog otpada, odnosno, uklanjanjem pasa i mačaka lutalaca, kao partner sa mađarske strane granice pojavljuje se Makói Kommunális Nonprofit Kft. (Neprofitno komunalno preduzeće Mako). Shodno tome, partneri na ovom projektu su:


 • Opština Kikinda – vodeći partner
 • Makói Kommunális Nonprofit Kft.

Pored toga, u svojstvu saradnika na projektu nalaze se i dve opštine Severno-banatskog okruga, Opština Čoka i Opština Novi Kneževac. NJihova zainteresovanost za učešće uslovljena je postojanjem zajedničkih problema i izazova koji se ovim projektom nastoje rešiti.


REZULTATI I AKTIVNOSTI


Ako govorimo o aktivnostima, odnosno o očekivanim rezultatima, oni su brojni i direktno proizilaze iz zacrtanih ciljeva.


1.    Unapređeni tehički kapaciteti zoohigijenskih službi u Kikindi i Makó


Ovo podrazumeva građevinske radove i kupovinu neophodne opreme za zoohigijenske službe u partnerskim opštinama. Što se Opštine Kikinda tiče, njena zoohigijenska služba će kroz projekat nabaviti sledeće:


 • dva terenska vozila
 • dva priključna vozila (prikolice) za uklanjanje pasa  lutalica i transport životinjskog otpada
 • oprema za veterinarski pregled
 • zaštitna odeća i obuća za zaposlene
 • računarska oprema

Što se tiče partnera iz Mađarske, projekat će finansirati sledeće:

 
 • renoviranje postojećeg objekta zoohigijenske službe (prostor prihvatilišta za pse lutalice; prostor za tretman životinjskog otpada)
 • nabavka kontejnera za uklanjanje životinjskog otpada
 • nabavka teretne vage

2.    Potpisan protokol o saradnji, razmeni informacija i zajedničkoj akciji u slučaju izbijanja zaraznih bolesti u pograničnom regionu


Ovaj rezultat predstavlja samo prvi korak u procesu dugoročne saradnje. NJegov cilj jeste institucionalizacija saradnje između nadležnih službi sa obe strane granice (zoohigijenske službe, veterinrske inspekcije ).


3.    Povećan stepen prevencije


Ovaj rezultat predstavlja veoma važnu komponentu projekta. Shodno tome, u opštinama Kikinda, Čoka i Novi Kneževac ( Srbija ), odnosno, u opštini Makó, biće organizovana edukativna kampanja ( novembar-decembar 2010.) koja će individualim poljoprivrednim proizvođačima, zadrugama, udruženja poljoprivrednika, pružiti sve relevantne i stručne informacije o načinima prevencije zaraznih bolesti. To uključuje predavanja u svim naseljenim mestima i mesnim zajednicama, kao i izradu i distribuciju edukativnih brošura. Takođe, ova kampanja prezentovaće sve ostale rezultate projekta i tako pružiti informacije o aktivnostima nadležnih službi u ovoj oblasti. To znači predstavljanje rada zoohigijenskih službi u Kikindi i Makó ( uklanjanje životinjskog otpada, tretman pasa i mačaka lutalica ), predstavljanje rada veterinarskih inspekcija, poljoprivrednih stručnih službi, institucija koje se bave zaštitom javnog zdravlja.


4.    Formirana informatičko-logistička podrška institucijma i službama koje se bave monitoringom i zaštitom zdravlja životinja


Ovaj rezultat prvenstveno se odnosi na kreiranje internet portala ( Internet sajt) na kome će biti dostupne sve informacije o aktivnostima nadležnih službi, stanju na terenu, kontaktima itd. Takođe, ovaj sajt imaće i savetodavnu rubriku, sa stručnim tekstovima, kao i sa mogućnošću postavljanja pitanja. Sajt će biti dvojezičan ( srpski i mađarski ) i biće redovno ažuriran novim podacima.


VREDNOST PROJEKTA


Finansijska vrednost projekata "Animal health responsibility" iznosi 161.578,00€. U skladu sa pravilima Programa, Evropska unija finansira 85% od ukupne vrednosti, odnosno 137.341,00€, dok je ostatak od 15% obaveza partnera.


Što se partnera na projektu tiče, učešće u finansiranju je sledeće:


Opština Kikinda


Ukupna vrednost: 82.920,00€
Sopstveno učešće: 12.438,00€
EU: 70.482,00€


Communal Nonprofit Ltd. of Makó


Ukupna vrednost: 78.658,00€
Sopstveno učešće: 3.933,00€
Državno sufinansiranje ( država Mađarska ): 7.866,00€
EU: 66.859,00€
TRAJANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM


Projekat "Animal health responsibility" trajaće od 1. jula do 31. decembra 2010. godine i u njegovoj implementaciji učestvovaće tim sastavljen od predstavnika oba partnera. Tehničku podršku i nadzor nad realizacijom vrši "Zajednički tehnički sekretrijat" Programa ( Budimpešta ), dok su na nacionalnom nivou to Ministarstvo finansija Republike Srbije ( Srbija ) i Nacionalna agencija za razvoj ( Mađarska ).  


 

 Radna poseta Makó, Mađarska

5-6 avgust 2010.


Uloga zoohigijenske službe u lokalnoj zajednici


 U okviru prekograničnog projekta „Animal health responsibility“ koji zajednički realizuju opština Kikinda i Makói Kommunális Nonprofit Kft., u Makó-u je 5. i 6. avgusta održan forum na temu uloge i značaja zoohigijenskih službi u lokalnim sredinama.


Skup je otvorio gradonačelnik Makó-a, Dr. Buzás Péter, istakavši veliki značaj ovog projekta kako za  grad Makó, tako i za ceo mikroregion. On je izrazio svoje zadovoljstvo uspostavljenom saradnjom i istakao da je ovakva vrsta projekata pravi model kojim se mogu rešiti zajednički problemi. Pored njega, prisutnima se obratila se i Józsefné Mágori, republička poslanica iz Makó-a, koja je istakla značaj programa prekogranične saradnje u okviru IPA. NJen zaključak bio je da lokalne samouprave moraju iskoristi priliku koju nude prekogranični programi, s’obzirom da na taj način mogu obezbediti sredstva za unapređenje svog rada.


 Nakon toga, prisutnima se, kao predstavnik opštine Kikinda, obratio Vlado Krejić, član Opštinskog veća zadužen za privredu i poljoprivredu. On je izložio planove opštine Kikinda u oblasti zoohigijene i naveo da je ovo samo prvi korak koji će opština Kikinda napraviti u narednom periodu. U tom smislu, on je naglasio važnost projekta “Animal health responsibility” kao značajnog dela u celovitom rešavanju problema animalnog otpada, odnosno problema pasa i mačaka lutalica u opštini Kikinda. Planove lokalne samouprave u Kikindi objasnio je i Nebojša Laketa, direktor Javne agencije za poljoprivredu i malu privredu. On je opisao kako teku radovi na prihvatilištu u Kikindi, kao i koliko će ovaj projekat doprineti njegovom daljem radu.


 Forum se bavio i pitanjima zakonodavnog okvira za rad zoohigijenskih službi, kao i standardima koji se u tom pravcu moraju ispuniti. Na tu temu govorili su:  Nándor Nagy, direktor Makói Kommunális Nonprofit Kft, Dr. Tóth Erika, veterinar, Nagy Erika, inspektor službe javnog zdravlja, Dr. Bugyi Györgyi ÁNTSZ, Makó, Dr. Nagy Lajos, veterinar, Kiss Béláné član veća, Szabó Sándor József član veća, Palotai Péter, član veća, Baranyi Sándor, predsednik gradskog operativnog veća, Gilicze János, član lokalne samouprave. Što se predstavnika opštine Kikinda tiče, Forumu su prisustvovali: Julijana Jovanić, pomoćnica predsednika opštine, Duško Francuski, zamenik direktora Javne agencije za poljoprivredu i malu privredu, Elvira Kovač, Javna agencija za poljoprivredu i malu privredu, Ksenija Laketa, veterinarski inspektor, Uprava za veterinu - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Jovan Rodić, menadžer projekta.


 Drugi dan ove radne posete obležio je odlazak u Tótkomlós, gde je četvoro predstavnika opštine Kikinda imalo priliku da vidi sabirni centar za prikupljanje životinjskog otpada. Ovaj centar poseduje najsavremeniju opremu i ispunjava sve standarde i propise EU. U razgovoru sa domaćinima Kikinđani su mogli da vide tehnologiju koja se primenjuje, odnosno procedure kojima se centar rukovodi u radu. Naredni sastanak partnera dogovoren je za kraj avgusta kada će predstavnici opštine Makó boraviti u dvodnevnoj poseti Kikindi.

 

 Radna poseta Kikinda

30-31 avgust 2010.


Uloga zoohigijenskih službi u lokalnim zajednicama

 U okviru prekograničnog projekta u Kikindi je 30. avgusta održan stručni skup na temu uloge i značaja zoohigijenskih službi u lokalnim zajednicama. Skup je održan u „Centru za stručno usavršavanje“ i njemu su prisustvovali: predsednik opštine Kikinda, Ilija Vojinović, članovi Opštinskog veća Vlado Krejić i Imre Kabok, pomoćnica predsednika Gordana Bulatović, direktor Javne agencije za poljoprivredu i malu privredu Nebojša Laketa. Takođe, prisutni su bili predstavnici partnera iz Mađarske, na čelu sa direktorom komunalnog preduzeća Mako, Nađ Nandorom, kao i predstavnici susednih opština Čoke i Novog Kneževca. Na poziv opštine Kikinda skupu su prisustvovali pomoćnik Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Goran Milošev, kao i predstavnici Zavoda za javno zdravlje Kikinda.

 Otvarajući sastanak predsednik opštine Kikinda, Ilija Vojinović, istakao je veliki značaj ovog projekta koji, kao takav, predstavlja važan korak ka sistemskom rešavanju problema pasa lutalica i problema animalnog otpada.
U svom obraćanju Nandor Nađ se zahvalio domaćinima na gostoprimstvu naglasivši da je ovaj projekat od velikog značaja za dalji rad komunalnog preduzeća u Makou. On je posebno istakao edukativnu komponentu projekta, s'obzirom da ona predviđa informisanje i edukaciju stanovništva o načinima i mogućnostima prevencije zaraznih bolesti.
Govorivši o standardima koje svaka zoohigijenska služba treba da ispuni, pomoćnik direktora Uprave za veterinu, Goran Milošev, istakao je da će kikindska zoohigijenska služba ispunjavati najviše standarde istovremeno najavljujući posetu ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Saše Dragina, prilikom njegovog otvaranja.

 Nakon skupa, radna poseta je nastavljena sastankom na kome je definisana dinamika edukativne kampanje, kao i sadržaj i forma brošure koja će u tu svrhu biti izrađena.

Narednog dana gosti iz Makoa su obišli kompleks u kojem će biti smeštena kikindska zoohigijenska služba, a nakon toga održan je sastanak o na temu internet sajta koji će partneri ovim projektom pokrenuti.

 

 Pregledajte sve tekstove iz rubrike