Grb Kikinde

Projekti

Projekti...

Kompenzatorsko obrazovanje romske dece u školi

 Opština Kikinda je u periodu od 01.04.2007. do 01.06.2007. godine u saradnji sa OEBS - Misijom u Srbiji realizovala projekat "Kompenzatorsko obrazovanje romske dece u školi".

 

Projekat se bavio kreiranjem uslova za emancipaciju i integraciju nacionalne zajednice Roma u društvo putem obrazovanja, stvaranjem ujednačenih uslova za obrazovanje sve dece putem mehanizama kompenzatorskog uticaja, u cilju očuvanja autentičnosti romskog jezika, kulture, tradicije, ublažavanja i uklanjanja jezičke barijere, razvijanja tolerancije i prihvatanja različitosti među ljudima, kultivisanjem i oplemenjivanjem navika romske dece i njihovih porodica u skladu sa normama društveno prihvatljivog ponašanja.

 

Osnovna ciljna grupa projekta su deca osnovnoškolskog uzrasta iz 7 osnovnih škola na teritoriji opštine Kikinda u kojoj romska deca gravitiraju u većem broju, deca iz socio-ekonomski i obrazovno depriviranih sredina. Projekat je uključio 300 korisnika, oko 200 romske i 100 neromske dece, kao i roditelje dece.

 

 U okviru projekta organizovan je radioničarski rad sa decom i rad sa njihovim roditeljima: realizovano je ukupno 126 radionica iz koompenzatorskog programa sa scenarijima kreativnih sadržaja (komunikološki sadržaji, maštališta, igraonice, dramske igre, likovni i muzički sadržaji) namenjenih deci; i 49 radionica sa promocijom porodičnog učešća;

 

Ostvaren obuhvat dece rekreativnom nastavom – jednodnevnim izletom u Beogradu (poseta ZOO-vrtu, Planetarijumu i Vazduhoplovnom muzeju na Surčinu).

 

U dva navrata realizovana je poseta Narodnom pozorištu Kikinda, u okviru koje su deca odgledala predstave „Ivica i Marica“ i „Crvenkapica i zli vuk“, kao i Narodnom muzeju gde su deca bila u prilici da pogledaju i 3D film o mamutu.

 

Za svako dete, učesnika projekta, obezbeđen je poklon paket sa garderobom i školskim priborom, a deci su obezbeđeni i udžbenici za narednu školsku godinu.

 

Projekat vrednosti oko 1 630 000,00 dinara finansirali su Oebs - misija u Srbiji i opština Kikinda.

Pregledajte sve tekstove iz rubrike