Grb Kikinde

Projekti

Projekti...

Prekogranična saradnja 2

 

U okviru IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija opština Kikinda realizuje projekat projekt „Flood Prevention – For Better Life Quality” – „Zaštita od Poplava – Za Bolji Kvalitet Života“.

Vodeći partner na projektu je opština Rešica. Opšti cilj projekta je hvatanje u koštac sa značajnim zajedničkim izazovima od strane životne sredine i sa specifičnim aspektima lokalne/regionalne spremnosti u odnosu na prekogranične vanredne situacije stvaranjem efikasnijih sistema i pristupa za vanredne situacije. Ovaj projekat se bavi specifičnim aspektima lokalne/regionalne spremnosti u odnosu na prekogranične vanredne situacije, posebno sprečavanju poplava. Zajedničke teškoće i opasnosti u pogledu upravljanja vanrednim situacijama i takođe zajedničkih rešenja i načina unapređenja procedura u slučaju vanrednih situacija u Rešici i Kikindi će biti otkrivene kroz SWOT analizu kao deo zajedničke strategije u vezi sa vanrednim situacijama.

Implementacijom projektnih aktivnosti opština Kikinda će ostvariti sledeće ciljeve:

  • Poboljšanje kvaliteta života u pograničnoj oblasti i Podunavlju podizanjem nivoa spremnosti pri upravljanju vanrednim situacijama u Rešici i Kikindi. 
  • Povećanje tehničkih i ljudskih kapaciteta onih koji su uključeni u oblasti za vanredne situacije.
  • Razvoj zajedničkih planova u vanrednim situacijama i dijaloga između donosioca odluka.
  • Stvaranje prekograničnih veza između ljudi uključenih u oblasti vanrednih situacija.
  • Rekonstrukcija 50 kilometara kanala za odvođenje atmosferskih voda u Ruskom Selu.
  • Nabavku bagera sa dodatnom opremom, koji će služiti za čišćenje i održavanje kanalske mreže u opštini Kikinda.


Vrednost projekta

Ukupna vrednost projekta Flood Prevention – For Better Life Quality” – „Zaštita od Poplava – Za Bolji Kvalitet Života“ je 1.041.429 € od čega svakom partneru pripada:

1. Opština Rešica: 635.118 €

2. Opština Kikinda:

  • Ukupna vrednost: 406.311 €
  • Sopstveno učešće: 60.946,65 €
  • Evropska Unija - IPA: 345.364,35 €

Trajanje projekta:

Projekat traje 13 meseci, početak projekta je bio 21.01.2014. godine a završava se 21.02.2013. godine.

Answers on questions asked until deadline 08.07.2014.

Clarification meeting and site visit 04.07.2014.- MINUTES

Pregledajte sve tekstove iz rubrike