Grb Kikinde

Projekti

Projekti...

Prekogranična saradnja 3

U okviru IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija opština Kikinda realizuje projekat „Living Heritage“ – Kulturno nasleđe.

„Kulturno nasleđe“ je projekat kojim će biti sprovedeno istraživanje kulturnog nasleđa i nematerijalnog dobra Srba i Rumuna u Banatu, sprovodi ga državni Univerzitet iz Temišvara, a opština Kikinda je jedini srpski partner. Realizacijom ovog projekta omogućićemo da se u naučnom radu i štampanoj publikaciji nađu običaji, etno manifestacije i zabeleške etnomuzikološkog tipa sa našeg područja, čime će Kikinda zauzeti značajno mesto u istraživanjima koja će biti sprovedena u srpskom delu Banata. Takođe, uspostaviće se partnerske veze sa izuzetno značajnom visokoškolskom instutucijom iz Rumunije. Realizacijom projektnih aktivnosti omogućava se plaćeni nastup kikindskim folklornim ansamblima na etno festivalu u Rumuniji, a narodni običaji i manifestacije, poput „Dana ludaje“ biće promovisani u susednoj državi kao nematerijalno kulturno dobro. Sem toga, prisustvom istraživača sa Temišvarskog univerziteta na festivalu etnomuzikologije „Fenok“, biće snimljene, a potom i na CD – u i publikovane narodne pesme iz Kikinde i okoline.

Vrednost projekta
 Ukupna vrednost projekta „Living Heritage“ je 33.256,40 €, a učešće opštine Kikinda iznosi 4.988,46 €.
 

Trajanje projekta
Projekat traje 14 meseci, početak projekta je bio 10.12.2013. godine, a završava se 10.02.2015. godine.
 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike