Grb Kikinde

Projekti

Projekti...

Mreža mobilnosti radne snage u prekograničnoj oblasti

U okviru IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija Grad Kikinda realizuje projekat „Labor Mobility Network in the Cross-border Area“ – Mreža mobilnosti radne sanage u prekograničnoj oblasti.

Projekat „Mreža mobilnosti radne snage u prekograničnoj oblasti“ ima za cilj da se na osnovu zajedničkih prekograničnih akcija rumunskih i srpskih učesnika postigne više izbalansiran i održiv društveno-ekonomski razvoj rumunsko-srpske pogranične oblasti – povećanjem ukupne konkurentnosti privrede u ovom području, pružanjem podrške boljoj pripremljenosti ljudi da pronađu nova radna mesta u prekograničnoj oblasti uz povećanje ekonomske diversifikacije i doprinos radu i migraciji zaposlenih u ciljnom području projekta.

Realizacijom ovog projekta podićićemo nivo saradnje između glavnih aktera u oblasti tržišta rada stvaranjem mreže rada u prekograničnoj oblasti i pokretanjem nove usluge u vidu sajmova rada. To će biti mešoviti sajmovi sa kompanijama i nezaposlenim licima sa obe strane granice koji imaju za cilj da podizanje svesti o dobijanju posla u prekograničnim oblastima. Osim toga, pripremićemo zainteresovana nezaposlena lica za rad u Rumuniji kroz učenje i razumevanje jezika, prepoznavanja socijalnih i kulturnih razlika i sličnosti, upoznavanja sa zakonima iz oblasti rada, socijalne i zdravstvene zaštite...

Vrednost projekta
Ukupna vrednost projekta „Labor Mobility Network in the Cross-border Area“ je 182.791,52 evra, a vrednost projekta koji sprovodi Grad Kikinda iznosi 18.631,37 evra.

Trajanje projekta
Projekat traje 15 meseci, a sa realizacijom se počelo 16. maja 2017. godine.

Pregledajte sve tekstove iz rubrike