Grb Kikinde

Projekti

Projekti...

Kancelarija za romska pitanja

KANCELARIJA ZA ROMSKA PITANJA Skupštine opštine Kikinda otvorena je 15.januara 2005. godine, kao organ lokalne uprave. Pun naziv Kancelarije je:

Republika srbija
Autonomna pokrajina Vojvodina
SO Kikinda
Kancelarija za romska pitanja

Adresa : Semlačka br.10, Kikinda 23300;
Telefon: 0230/21169;

Osnovni cilj i smisao postojanja Kancelarije je delotvorna integracija romske populacije u procesu odlučivanja na opštinskom nivou i šire.

Kancelarija svoj rad bazira na Nacrtu strategije za „Integraciju i davanje novih ovlašćenja Romima“. Prema ovom Nacrtu osnovni nadležni segmenti rada i angažovanja Kancelarije za romska pitanja na teritoriji opštine Kikinda su:

 • Obrazovanje Roma
 • Problemi stanovanja Roma
 • Zapošljavanje i ostvarivanje većih ekonomskih prava Roma
 • Veća dostupnost zdravstvene zaštite
 • Dostupnost socijalne zaštite
 • Pitanja azilanata povratnika
 • Rešavanje problema ličnih isprava Roma
 • Specifičan položaj žena Romkinja
 • Informisanje (mediji)
 • Kultura
 • Problemi društvene neravnopravnosti Roma

Za očekivati je da će se angažovanjem Kancelarije kroz rad na navedenim segmentima otvoriti prostor za jedan sveobuhvatan i uspešan, dugoročni proces implementacije romske populacije u društvene i ekonomske tokove naše zajednice, što je inače predviđeno kao jedan od koraka u nizu ka integraciji SCG u EU.

Osnovni postulat u ostvarivanju zacrtanih ciljeva Kancelarije za romska pitanja jeste oslanjanje na postojeće pravne propise.

Rešenjem opštinske Uprave SO Kikinda pod br. III-03-112-29/2005 od 16.marta 2005. godine, Tomo Lakatoš je imenovan za koordinatora za romska pitanja SO Kikinde.

U smislu ostvarivanja pozitivnih rezultata i zacrtanih ciljeva koordinator za romska pitanja treba da koordinira odnosno usmerava rad: lokalne Uprave, romske nacionalne manjine, resornih ministarstava, Nacionalnog saveta Roma
Pregledajte sve tekstove iz rubrike