Grb Kikinde

Projekti

Projekti...
CBRM

“Rumunsko-srpsko prekogranično praćenje rizika u slučaju vanrednih situacija” - skraćeno “CBRM” - je projekat koji će Grad Kikinda realizovati u partnerstvu sa Udruženjem za razvoj među zajednicama za upravljanje vanrednim situacijama iz Rumunije, Inspektorat za vanredne situacije „Banat“ okruga Timiš, Žandarmerijski inspektorat okruga Timiš i Gradom Zrenjanin.

ECOLAKES

“ECOLAKES” - je projekat koji će Grad Kikinda realizovati u partnerstvu sa Opštinom Žombolj. Može se reći da je ovo nastavak uspešne, dugogodišnje saradnje koju su dva bratska grada već uspostavila u brojnim oblastima,

Unapređenje povezanosti Banata

Projekat pod nazivom „Unapređenje povezanosti Banata“ (eng. „Improvement of Banat Connectivity – IBC“) nastao je iz potrebe stanovnika duž obe strane granice, za boljom međusobnom povezanosti i prohodnosti.

Lokalno nasleđe za aktivni turizam u Banatu

Projekat „Lokalno nasleđe za aktivni turizam u Banatu“ ima za cilj jačanje ekonomske i socijalne kohezije rumunsko-srpske pogranične oblasti zajedničkim promovisanjem nasleđa i razvojem turizma.

Mreža mobilnosti radne snage u prekograničnoj oblasti

Projekat „Mreža mobilnosti radne snage u prekograničnoj oblasti“ ima za cilj da se na osnovu zajedničkih prekograničnih akcija rumunskih i srpskih učesnika postigne više izbalansiran i održiv društveno-ekonomski razvoj rumunsko-srpske pogranične oblasti

Prekogranična saradnja 3

U okviru IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija opština Kikinda realizuje projekat „Living Heritage“ – Kulturno nasleđe

Kikinda - naš zajednički dom

Kikinda - naš zajednički dom je projekat finansiran od strane evropske Unije u okviru IPA 2011 programa. Glavni korisnici ovog projekta su izbegla i interno raseljena lica.

Prekogranična saradnja 2

U okviru prekograničnog programa Rumunija – Srbija opština Kiknda realizuje projekat projekt "Flood Prevention – For Better Life Quality" – "Zaštita od Poplava – Za Bolji Kvalitet Života"

Prekogranična saradnja

U okviru prekograničnog programa Rumunija – Srbija opština Kiknda realizuje projekat projekt „Common actions, common values – Resita and Kikinda, together for the future“

 Zaštita zdravlja životinja - Animal Health Protection

Projekat iz programa prekogranične saradnje Mađarska Srbija koji predstavlja nastavak saradnje između opština Kikinda i Mako kao i Javne agencija za poljoprivredu i malu privredu opštine Kikinda i Neprofitnog komunalnog preduzeća ''Makói Kommunális Nonprofit Kft'' iz Makoa.

Elektronsko glasanje

Dosegnuvši visok nivo i impelmentirajući koncept e-uprave nametnula se dodatna potreba za uvrštavanjem modula elektronskih sednica Skupštine opštine, kao i Opštinskog veća, koji je Opština Kikinda krenula da realizuje svojim sredstvima.

 Lokalni akcioni plan politike za mlade

Lokalni akcioni plan politike za mlade opštine Kikinda najvažniji je strateški dokument politike za mlade i jedan od ključnih elemenata inegrisanog sistema podrške mladima. Ciljna grupa su mladi od 15 do 30 godina bez obzira na društveni položaj, nacionalnost, versko, političko, seksualno ili drugo opredeljenje.

 Zeleni Banat

Jedna od glavnih projektnih aktivnosti jeste pošumljavanje 45 hektara zemljišta u Opštini Kikinda, kao i pošumljavanje 22.4 hektara tla sa druge strane granice, u Opštini Žombolj. Pozitivni rezultati ovih aktivnosti su brojni i ogledaju se u smanjenju aerozagađenja, smanjenju brzine i udara vetrova, sprečavanje erozije, očuvanje biodiverziteta itd.

 Razvoj lokalne samouprave - Developing local government

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji je decembra 2009. godine raspisala poziv lokalnim samoupravama za podnošenje predloga projekata u okviru programa EXCHANGE 3. Kako je samim programom istaknuto, njegov osnovni cilj je „jačanje kapaciteta lokalnih vlasti za unapređenje pružanja usluga i stimulisanje lokalnog razvoja u skladu sa definisanim prioritetima“.

 Animal health responsibility - Odgovornost za zdravlje životinja

Projekat "Animal health responsibility" je rezultat saradnje Opštine Kikinda i Opštine Makó, a u okviru "Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija". Ovaj program predstavlja jednu od komponenti "Instrumenta za pretpristupnu pomoć" (IPA) Evropske Unije.

 Akciono planiranje u službi lokalnog razvoja

Opština Kikinda je 28. decembra 2009. godine usvojila „Lokalnu strategiju održivog razvoja 2010-2014“ i na taj način se pridružila opštinama u Republici Srbiji koje su usvojile sličan strateški dokument.

 Šumica

Strateškim opredeljenjima prostorno planskog i urbanističkog razvoj opštine Kikinda, kao i Generalnim planom Kikinde, snabdevanje stanovništva vodom za piće odgovarajućeg kvaliteta utvrđeno je kao osnovno strateško opredeljenje razvoja opštine Kikinda.

 Rekultivacija Obradovićeve bare

Na osnovu konkursa za raspodelu dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike Srbije koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću,  koji je raspisalo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, opštini Kikinda dodeljena su sredstva u iznosu od 2,85 miliona dinara za realizaciju projekta “Rekultivacija Obradovićeve bare” u Mokrinu.

 Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju

"Regionalni centar za profesionalni razvoj u obrazovanju" biće otvoren u Kikindi početkom naredne godine. Ovo će biti jedini Regionalni centar u Vojvodini i jedan od ukupno osam u celoj zemlji. Centar će biti smešten u zgradi "Javnog stambenog preduzeća Kikinda" na više od 600 kvadratnih metara.

 Kancelarija za mlade

S obzirom da opština Kikinda do sada nije imala telo koje bi se kontinuirano bavilo problemima i potrebama mladih, Opštinsko Veće opštine Kikinda je 6. jula 2009. godine donelo odluku o osnivanju Kancelarije za mlade. Kancelarija predstavlja organizacionu jedinicu lokalne uprave u kojoj su utvrđene procedure i sistemi kojim će se kreirati ili sprovoditi lokalna politika za mlade.

 Javni radovi

Na osnovu tačke 5. Programa za očuvanje radnih mesta u AP Vojvodini u 2009. godini, Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova je krajem aprila meseca raspisao Javni poziv za prikupljanje projekata javnih radova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Na realizaciji 6 projekata, koliko je odobreno na teritoriji opštine Kikinda, angažovano je 45 nezaposlenih osoba.

 Lokalna strategija održivog razvoja

Ova strategija je izrađena u saradnji između opštine Kikinda i njenih građana uz savete i vođstvo Programa za podršku opštinama severo-istočne Srbije podržanog od strane Evropske Unije. Proces je započeo odlukom Skupštine Opštine dana 13.12.2007.

 Socijalna politika

Projekat podrške sprovođenju Strategije razvoja socijalne zaštite- zajednički program lokalne samouprave, Ministarstva rada i socijalne politike, Odeljenja za međunarodni razvoj Velike Britanije (DFID) i Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške (NMSP).

 Poljoprivreda

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisuje konkurs za nabavku novih sistema i opreme za novodnjavanje, kao i konkurs za nabavku novih zaštićenih bašta u 2007. godini.

 Kompenzatorsko obrazovanje romske dece u školi

Projekat realizovan u periodu od 01. aprila 2007. do 01. juna 2007. godine u saradnji sa OEBS-om.

 Kancelarija za romska pitanja Kancelarija za romska pitanja Skupštine opštine Kikinda otvorena je 15.januara 2005. godine.
 LEAP U opštini Kikinda je počela izrada ekološkog akcionog plana pod pokroviteljstvom Regionalnog centra za životnu sredinu za centralnu i istočnu Evropu (REC).