Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 84. sednica Gradskog veća

Datum: 15.06.2018.

Gradsko veće je na današnjoj sednici dalo saglasnost javnom preduzeću „Kikinda“ za izmeštanje pijace, zbog predstojećih radova na izgradnji nove gradske pijace. Tezge će biti izmeštene na otvoreni prostor u ulici Branka Radičevića, od ulice Vojvode Putnika do Dositejeve, kao i u delu ispred Univereksporta.

Veće je usvojilo Izmenu godišnjeg plana nabavki za 2018. godinu. Potreba za novim nabavkama se javila na osnovu dodeljenih sredstva od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i izmena finansijskog plana.

Gradsko veće je dalo saglasnost na zahtev Policijske uprave Kikinda da se finansira uređenje kancelarije monitoring centra, u kojem će biti smešten sistem videonadzora za tehničku zaštitu, kao i za nadzor saobraćaja.

Veće je donelo Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Saveta za privredu grada Kikinde, kojim su u isti imenovani:
• Miodrag Bulajić – član Gradskog veća za privredu i MSP,
• Saša Tanackov – član Gradskog veća ze LER i investicije,
• Stanislav Vujčić – sekretar Sekretarijata za razvoj i investicije,
• Tibor Horvat – v.d. direktora PKS RPK za Severnobanatski upravni okrug Kikinda,
• Bojan Knežević – direktor d.o.o. „Jafa“,
• Mirko Latinović – direktor „MSK“,
• Carmen Rusmir – direktor d.o.o. „Zoppas Industries Kikinda“,
• Franc Žiberna – direktor a.d. Livnica „Kikinda“,
• Jelena Mitrović – direktor NSZ Filijala Kikinda,
• Dragan Knežević – direktor „Blik Produkt“,
• Nebojša Nedeljković – direktor „Mecafor“ d.o.o. Kikinda,
• Radovan Bakić – vlasnik „Atler Fontana“ d.o.o. Kikinda,
• Jovan Bulatović – direktor „Grindex“ d.o.o. Kikinda,
• Aurelie Pomes – rukovodilac finasija i administracije „Le Belier Kikinda“ d.o.o. Kikinda i
• Vlado Krejić – direktor a.d. „Kozara“.

Održana 83. sednica Gradskog veća

Datum: 01.06.2018.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo Predlog odluke o obrazovanju ogranka Sportskog centra „Jezero“. Ovaj ogranak će obavljati ugostiteljsku delatnost, odnosno usluge smeštaja i ishrane.

Veće je prihvatilo Izmene i dopune programa poslovanja za 2018. godinu JP „Toplana“ Kikinda i uputilo ih Skupštini grada Kikinde na razmatranje i usvajanje.

82. sednica Gradskog veća održana u Iđošu

Datum: 25.05.2018.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo predlog Odluke o konsolidovanom završnom računu budžeta grada Kikinde za 2017. godinu i uputilo ga Skupštini grada Kikinde na razmatranje i usvajanje.

Pred odbornicima Skupštine grada naći će se i predlozi odluka o autobuskim stajalištima, o gradskom i prigradskom prevozu, o suzbijanju i uništavanju ambrozije, o davanju saglasnosti na izmenu statuta Narodnog muzeja, kao i predlog Odluke o izmeni odluke o utvrđivanju naziva ulica, trgova i drugih naseljenih delova grada Kikinde.

Veće je prihvatilo izveštaje o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja kikindskih javnih preduzeća za period od 01.01.2018. godine do 31.03.2018. godine.

Sednici veća su prisustvovali i meštani Iđoša, koji su iskazali svoje stavove i izneli aktuelne probleme sela. Atmosfera je bila konstruktivna, a pričalo se o infrastrukturnim problemima, udruženjima, aktuelnom porastu nataliteta i pošumljavanju.

Održana 81. sednica Gradskog veća

Datum: 16.05.2018.

Gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo Program podrške poljoporivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Kikindu za 2018. godinu.

Veće je donelo Rešenje o raspodeli sredstava iz oblasti radne prakse mladih grada Kikinde u 2018. godini, raspisanom dana 22. marta 2018. godine, u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara. Sa korisnicima kojima su odobrena sredstva zaključiće se ugovori, sredstva će se isplaćivati u više mesečnih rata, a korisnici su u obavezi da pravdaju utrošak primljenih sredstava. Rešenje je objavljeno na zvaničnom sajtu grada Kikinde.

Na današnjoj sednici su usvojene Izmene plana javnih nabavki za 2018. godinu. Potreba za ovim izmenama javila se usled dodele sredstava od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, odnosno izmene finansijskog plana.

Održana 80. sednica Gradskog veća

Datum: 10.04.2018.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Kikinde za 2017. godinu. Za vršenje eksterne biće izabrana, postupkom javne nabavke, revizorska kuća koja ispunjava uslove za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja, saglasno zakonu.

Veće je utvrdilo i Predlog odluke o donošenju izmena i dopuna plana detaljne regulacije vetroparka u k.o. Bašaid. Oba predloga odluka naći će se na dnevnom redu narednog zasedanja Skupštine grada.

Na današnjoj sednici je usvojen Lokalni antikorupcijski plan, preventivni antikorupcijski mehanizam i mehanizam za uvođenje načela dobrog upravljanja i dobre uprave u rad organa i službi jedinice lokalne samouprave i drugih organa javne vlasti, koji na lokalnom nivou zadovoljavaju potrebe i interese lokalnog stanovništva i lokalne zajednice.

Veće je usvojilo i Izveštaj o korišćenju sredstava iz Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Kikinde za period od 01.01.2017 - 31.12.2017. godine.

Gradsko veće je prihvatilo Informaciju o predstojećim aktivnostima povodom Prvomajskih praznika, Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove i komunalne delatnosti Gradske uprave grada Kikinde. Za postavljanje zabavnog parka predviđena je lokacija između zatvorene odvojnice puta za Iđoš i ulice Srbobranske, u periodu od 21.04. do 04.05.2018. godine. Za koordinatora aktivnosti određen je Odsek za poslove razvoja grada.

Veće je donelo Rešenje o utvrđivanju komunalne takse za zauzimanje javne površine za Prvomajske praznike 2018. godine, tako da komunalna taksa za tezge za prodaju robe iznosi 1.000 dinara po dužnom metru, za kafane sa šatorom 500 dinara po kvadratnom metru, a za kafane bez šatora 1.000,00 dinara po stolu.