Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 100. sednica Gradskog veća

Datum: 19.09.2018.

Na današnjoj sednici su usvojene Izmene plana javnih nabavki za 2018. godinu. Potreba za ovim izmenama javila se usled potpisanih ugovora o sufinansiranju sa APV i potrebom za novim nabavkama.

Veće je donelo Zaključak o dodeli novčanih nagrada za uzgajivače tri nateže i tri najduže bundeve manifestaciji „33. Dani ludaje“. Novčani iznos za najtežu, kao i za najdužu bundevu iznosi 100.000 dinara. Nagrada za drugo mesto iznosi 30.000 dinara, dok je za treće mesto predviđeno 20.000 dinara.

Održana 99. sednica Gradskog veća

Datum: 05.09.2018.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo Predlog odluke o usvajanju Strategije razvoja socijalne zaštite grada Kikinde 2019.-2023., koja ima za cilj da grad Kikinda bude socijalno razvijena zajednica u sistemu servisa i usluga.

Pre upućivanja Skupštini grada, Strategija razvoja socijalne zaštite grada Kikinde 2019.-2023. će biti predmet javne rasprave, sprovedene putem servisa na zvaničnom sajtu grada Kikinde. Javna rasprava će biti otvorena narednih 15 dana.

Održana 98. sednica Gradskog veća

Datum: 31.08.2018.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo više predloga odluka i uputilo ih Skupštini grada na razmatranje i donošenje. Utvrđen je Predlog odluke o predlogu koncesionog akta za uslugu proizvodnje i distribucije toplotne energije na teritoriji grada Kikinde, na koji je Komisija za javno-privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije dala pozitivno mišljenje.Utvrđeni su i predlozi odluka o davanju saglasnosti na statute Narodne biblioteke i Istorijskog arhiva u Kikindi, Predlog odluke o davanju saglasnosti za otpis duga „Društvo za održavanje zgrada“ d.o.o. Beograd, kao i Predlog odluke o obrazovanju Komisije za planove grada Kikinde.

Veće je utvrdilo Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Kikinde za 2018. godinu, koji će se takođe naći pred odbornicima na narednoj sednici Skupštine grada.

Gradsko veće je prihvatilo izveštaje o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja gradskih javnih preduzeća za period od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine.

Veće je, na osnovu člana 219. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, odredilo 23 doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzorka smrti za lica umrla izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji grada Kikinde.

Na sednici je raspisan Javni konkurs za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji grada Kikinde u 2018. godini. Na Konkursu mogu da učestvuju preduzeća sa teritorije grada, koja zapošljavaju do 100 radnika. Ukupan iznos sredstava od 2.000.000 dinara, namenjen je za sufinansiranje nabavke mašina i opreme.

Održana 97. sednica Gradskog veća

Datum: 29.08.2018.

Gradsko veće je na današnjoj sednici, na predlog načelnika Gradske uprave grada Kikinde, usvojilo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde.

Veće je donelo drugostepeno rešenje postupajući po žalbi kandidata za direktora Narodnog muzeja u Kikindi.

Održana 96. sednica Gradskog veća

Datum: 27.08.2018.

Gradsko veće je na današnjoj sednici prihvatilo Informaciju Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove i komunalne delatnosti o aktivnostima i nosiocima aktivnosti u cilju obezbeđivanja nesmetanog sprovođenja manifestacije „33. Dani ludaje“.

Veće je donelo Rešenje o utvrđivanju komunalne takse za zauzimanje javne površine.

u vreme održavanja manifestacije „33. Dani ludaje“, u zavisnosti od lokacije i vrste robe koja će biti predmet izlaganja i usluga koje će se pružati na tezgama i štandovima.