Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 80. sednica Gradskog veća

Datum: 23.11.2022.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo više predloga odluka i rešenja koji će se naći na dnevnom redu narednog zasedanja Skupštine grada.


Prihvaćeni su izveštaji o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2022. do 30.09.2022. godine javnih preduzeća „Kikinda“, „Autoprevoz“ i „Toplana“.


Veće je donelo Odluku o prenosu neutrošenih sredstava sa odgovarajuće aproprijacije u tekuću budžetsku rezervu u iznosu od 5.200.000 dinara, kao i Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 5.500.000 dinara i dalo saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP za komunalnu infrastrukturu i usluge “Kikinda“ o usvajanju Izmena i dopuna cenovnika usluga Zoohigijenske službe.


Gradsko veće je donelo Rešenje o obrazovanju Štaba zimske službe grada Kikinde za 2022.-2023. godinu. U Štab su imenovani:
- Miroslav Dučić, član Gradskog veća – predsednik Štaba
- Nikola Vojnović, JP „Kikinda“ Kikinda – zamenik predsednika
- Nenad Avramov, komandir Saobraćajne policijske ispostave Kikinda – član
- Zoran Budiša, rukovodilac Odeljenja za vanredne situacije Kikinda – član
- Dejan Jerkov, komunalni inspektor Gradske uprave Kikinda – član
- Pavle Popović, inspektor za drumski saobraćaj Gradske uprave Kikinda – član
- LJuban Sredić, član Gradskog veća zadužen za mesne zajednice – član
- Predstavnik firme angažovane za zimsku službu – član
- Đorđe Klenanc, JP „Kikinda“ Kikinda, rukovodilac Zimske službe – član
 

Održana 79. sednica Gradskog veća

Datum: 14.11.2022.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Statuta Javnog preduzeća „Autoprevoz“ Kikinda, koje je doneo Nadzorni odbor ovog preduzeća.

Veće je donelo tri predloga rešenja o otuđenju posebnih delova objekata iz javne svojine grada Kikinde, koja će se, zajedno sa pomenutim predlogom odluke, naći na dnevnom redu narednog zasedanja Skupštine grada.
 

Održana 78. sednica Gradskog veća

Datum: 28.10.2022.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo Predlog konsolidovanog izveštaja o izvršenju odluke o budžetu grada Kikinde u periodu januar - septembar 2022. godine i uputilo ga Skupštini grada na razmatranje i usvajanje.


Veće je donelo Rešenje o izboru krajnjih korisnici za nabavku bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde, po Javnom pozivu, čime je obezbeđeno sufinansiranje nabavke bicikala za 213 građana.


Po 1. pozivu za dostavu projekata iz programa IPA CBC Romania – Serbia za period od 2021. do 2027. Godine, Gradsko veće je rangiralo projektne ideje prema sledećem redosledu:


1. Rekonstrukcija Gradskog parka „Blandaš“ u Kikindi i parka u centru Žombolja
2. Završetak ciklusa očuvanja kulturnog nasleđa Banata
3. Nabavka audio – video i IT opreme
4. Podizanje vetrozaštitnih pojaseva
5. Instalisanje solarnog parka snage 1 MW za prečistač otpadnih voda
6. Izgradnja smeštajnih kapaciteta
 

Održana 77. sednica Gradskog veća

Datum: 18.10.2022.

Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde u 2022. godini, kojim se planirana sredstva sa 1.000.000 povećavaju na 2.150.000 dinara.


Rešenjem gradskog veća, iz tekuće budžetske rezerve su Gradskoj upravi odobravena sredstva u iznosu od 1.150.000 dinara za sufinansiranje nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde, a usled velike zainteresovanosti sugrađana i podsticanja urbane mobilnosti. Iz tekuće budžetske rezerve su odobrena i sredstva u iznosu od 2.365.283 dinara za održavanje vodovodne infrastrukture.


Veće je donelo pravilnike o izmenama Pravilnika za učešće grada Kikinde u sufinansiranju regresa za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje), Pravilnika za učešće grada Kikinde u sufinansiranju mera investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, Pravilnika za subvencionisanje investicije u izgradnju i / ili opremanje objekata za obavljanje tradicionalnih zanata, Pravilnika za učešće grada Kikinde u sufinansiranju investicija koje se odnose na nabavku opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje proizvoda od mleka; nabavku opreme i uređaja za sušenje voća, povrća i grožđa, kao i njihovih proizvoda; nabavku opreme za proizvodnju vina, rakija i drugih alkoholnih pića, kao i opreme za degustacione sale i Pravilnika o učešću grada kikinde u sufinansiranju troškova usluge selekcije domaćih životinja (goveda, ovaca i koza).
 

Održana 76. sednica Gradskog veća

Datum: 14.10.2022.

Na današnjoj sednici Gradskog veća donet je Zaključak kojim se Javnom preduzeću „Toplana“ nalaže da isporuku toplotne energije iz toplifikacionog sistema grada Kikinde u grejnoj sezoni 2022/23. godine prilagodi spoljašnim temperaturnim uslovima, vodeći računa o aktuelnoj situaciji i merama štednje energenata preporučenih od strane Vlade Republike Srbije. Ovom preduzeću se takođe nalaže da se prilikom nabavke i potrošnje energenata za proizvodnju toplotne energije ponaša racionalno i ekonomično u cilju maksimalne uštede energenata.