Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 49. sednica Gradskog veća

Datum: 22.12.2021.

Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo odluke o raspisivanju javnih konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta grada Kikinde za 2021. godinu za sufinansiranje godišnjih/redovnih programa (osnovne programske aktivnosti sportskih klubova/udruženja/organizacija), za sufinansiranje posebnih programa (programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta), kao i za sufinansiranje godišnjih/redovnih programa - plaćeni sportski trener.


Veće je donelo Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u visini od 98.250 dinara.
 

Održana 48. sednica Gradskog veća

Datum: 16.12.2021.

Na današnjoj sednici Gradskog veća doneta su četiri predloga odluka kojima će se dopuniti dnevni red šesnaeste sednice Skupštine grada
Veće je usvojilo Izmenu plana javnih nabavki br. 11 za 2021. godinu.
 

Održana 47. sednica Gradskog veća

Datum: 13.12.2021.

Na današnjoj sednici Gradskog veća doneto je više predloga rešenja i odluka koje će se naći na dnevnom redu naredne sednice Skupštine grada, od kojih je sigurno najznačajnija Odluka o budžetu za narednu godinu. Utvrđeni su odgovori na više odborničkih pitanja, koji će takođe biti dostavljeni odbornicima Skupštine grada.
Na predlog načelnika Gradske uprave grada Kikinde, Veće je usvojilo objedinjen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde.
Gradsko veće je donelo Rešenje kojim je u Stručni tim za izradu konkursne dokumentacije u Projektu javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za obavljanje delatnosti zoohigijene, imenovalo Nebojšu Jovanova iz Gradske uprave za predsednika, a Ivanu Petrović, rukovodioca sektora komercijale JP „Kikinda“, za članicu ovog tima.
 

Održana 46. sednica Gradskog veća

Datum: 06.12.2021.

Gradsko veće je na današnjoj sednici dalo saglasnost na molbu Društva srpsko-ruskog prijateljstva iz Kikinde za postavljanje spomen ploče na zgradi osnovne škole „Jovan Popović“ u Kikindi, povodom stogodišnjice osnivanja Prve rusko-srpske devojačke gimnazije sa internatom u Kraljevini SHS. Troškove izrade spomen ploče i njenog postavljanja snosiće podnosilac zahteva.

Održana 45. sednica Gradskog veća

Datum: 01.12.2021.

Na današnjoj sednici Gradskog veća doneto je više predloga rešenja i odluka koje će se naći na dnevnom redu naredne sednice Skupštine grada. Utvrđeni su odgovori na više odborničkih pitanja, koji će takođe biti dostavljeni odbornicima Skupštine grada.
Veće je usvojilo Izmenu godišnjeg plana javnih nabavki za 2021. godinu, za potrebe izgradnje amosferske kanalizacije u gradu, a na zahtev Sekreterijata za projekte.
Gradsko veće je prihvatilo Informaciju Sekretarijata za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada, o Peticiji radi rešavanja problema parkiranja u naseljima A, B, C i D u Kikindi, dostavljenu od strane građana.
Veće je prihvatilo Informaciju o dostavljenoj Inicijativi za izradu plana detaljne regulacije za izgradnju solarnog parka u Sajanu, koju je sačinio Sekretarijat za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada i naložilo sekretarijatu da započne zakonsku proceduru za pristupanje izradi Plana.
Prihvaćena je i Informacija o dostavljenom Pismu o namerama za izgradnju solarne elektrane na staroj deponiji u Kikindi, koju je sačinio Sekretarijat za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada i naloženo da se započne zakonska procedura za pristupanje izradi Plana detaljne regulacije.