Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 143. sednica Gradskog veća

Datum: 19.06.2024.

Rešenjem o izboru krajnjih korisnika za dodelu bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za nabavku bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde u 2024. godini, Gradsko veće je obezbedilo subvencije za kupovinu bicikala za još 378 građana.

Veće je donelo Odluku o prenosu neutrošenih sredstava sa odgovarajuće aproprijacije u tekuću budžetsku rezervu u ukupnom iznosu od 7.644.013 dinara, obzirom da do kraja godine neće biti iskorišćena po svojoj nameni.

Veće je donelo Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 7.450.600 dinara, koji se rasproređuju na više pozicija.
 

Održana 142. sednica Gradskog veća

Datum: 10.06.2024.

Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo Odluku o prenosu neutrošenih sredstava sa odgovarajuće aproprijacije u tekuću budžetsku rezervu u ukupnom iznosu od 1.095.000 dinara, obzirom da do kraja godine neće biti iskorišćena po svojoj nameni.

Veće je donelo Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 991.000 dinara za potrebe obrazovanja-radovi na sanaciji fasade zgrade Gimnazije „Dušan Vasiljev“ i 4.057.000 koji se rasproređuju na više pozicija.

Veće je usvojilo Četvrtu izmenu godišnjeg plana javnih nabavki za 2024. godinu, koja je objavljena na Portalu javnih nabavki.
 

Održana 141. sednica Gradskog veća

Datum: 15.05.2024.

Gradsko veće je na današnjoj sednici prihvatilo izveštaje o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja gradskih javnih preduzeća za period od 01.01.2024. do 31.03.2024. godine.

Veće je usvojilo Treću izmenu godišnjeg plana javnih nabavki za 2024. godinu, koja je objavljena na Portalu javnih nabavki.
 

Održana 140. sednica Gradskog veća

Datum: 08.05.2024.

Gradsko veće je na današnjoj sednici raspisalo Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima (građanima) za nabavku bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde u 2024. godini. Pravo učešća na Javnom pozivu imaju punoletni građani koji poseduju važeću ličnu kartu sa prebivalištem na teritoriji grada Kikinde, u trenutku podnošenja prijave.

Održana 139. sednica Gradskog veća

Datum: 26.04.2024.

Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo Program podrške za sprovođenje poljoporivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Kikindu za 2024. godinu, kao i 11 pravilnika za učešće grada Kikinde u sufinansiranju organizacije poljoprivredne proizvodnje.

Veće je donelo Pravilnik o utvrđivanju prava na subvenciju – vaučer za komunalne usluge socijalno ugroženih domaćinstava na teritoriji grada Kikinde, sa ciljem ublažavanja, odnosno rešavanja problema u plaćanju troškova za komunalne usluge, kao posebnog oblika životnih teškoća za socijalno ugrožena domaćinstva na teritoriji grada Kikinde.

Na sednici je donet i Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju prava na subvenciju - energetski vaučer za plaćanje dela energenata za socijalno ugrožena domaćinstva na teritoriji grada Kikinde.

Veće je za privredne subjekte za nabavku bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza na teritoriji grada Kikinde za 2024. godinu izabralo:

- SZTR „APOLLO BIKE“ sa sedištem u Kikindi,
- DOO „ETALON“ sa sedištem u Kikindi i
- SZTR „MAXI“ sa sedištem u Kikindi.

Na sednici je odobren prenos sredstava iz tekuće budžetske rezerve u iznosu od 11.380.000 dinara.