Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 121. sednica Gradskog veća

Datum: 01.11.2023.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo više predloga odluka i rešenja koji će biti upućeni Skupštini grada na razmatranje i donošenje.


Veće je usvojilo Operativni plan rada zimske službe za 2023/2024 godinu, koji je sastavilo Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“.


U Štab zimske službe za 2023. godinu su imenovani:
- Nebojša Jovanov, član Gradskog veća – predsednik Štaba,
- Nikola Vojnović, JP „Kikinda“ – zamenik predsednika,
- Nenad Avramov, komandir Saobraćajne policijske ispostave Kikinda – član,
- Zoran Budiša, rukovodilac Odeljenja za vanredne situacije – član,
- Dejan Jerkov, komunalni inspektor Gradske uprave– član,
- Pavle Popović, inspektor za drumski saobraćaj Gradske uprave – član,
- LJuban Sredić, član Gradskog veća zadužen za mesne zajednice – član,
- Dragoljub Šugić, predstavnik firme angažovane za zimsku službu – član,
- Đorđe Klenanc, JP „Kikinda“, rukovodilac Zimske službe – član.


Na osnovu zahteva od strane Sekretarijata za socijalnu zaštitu, a uz saglasnost člana Gradskog veća za nacionalne manjine, rodnu ravnopravnost i brigu o porodici, Veće je odobrilo prenos sredstava iz tekuće budžetske rezerve u svrhu obezbeđenja nedostajućih sredstava radi plaćanja hitnih popravki elektro i IT instalacija, saniranja zidova, krečenja i popravki prozora u ambulantama Doma zdravlja.


Tokom realizacije Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja uočena je velika zainteresovanost za meru Osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i meru Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede, a takođe, uočeno je da za nekim merama postoji manja zainteresovanost. Kako bi realizacija budžeta bila što uspešnija, veće je usvojilo Drugu izmenu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Kikindu u 2023. godini, na predlog Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj.
 

Održana 120. sednica Gradskog veća

Datum: 11.10.2023.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo Predlog sporazuma o ustupanju obavljanja poslova zoohigijene, kojim opština Novi Kneževac ustupa obavljanje poslova zoohigijene gradu Kikindi.

Veće je donelo Pravilnik i raspisalo Javni konkurs za dodelu podsticaja za realizaciju elektroenergetskih investicionih projekata za mikro, mala i srednja proizvodna preduzeća koja posluju u selima na teritoriji grada Kikinde u 2023. godini.

Na sednici je donet i Pravilnik o sufinansiranju nabavke bicikala kao ekološki prihvatljivog načina prevoza.

U skladu sa Pravilnikom o bližem uređenju postupaka javnih nabavki grada Kikinde, Gradsko veće je usvojilo 7. izmenu Plana javnih nabavki za 2023. godinu.
 

Održana 119. sednica Gradskog veća

Datum: 22.09.2023.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo više predloga odluka koji će biti upućeni Skupštini grada na razmatranje i donošenje.

Na predlog načelnika Gradske uprave, Veće je, usvojilo objedinjen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde.

U skladu sa Pravilnikom o bližem uređenju postupaka javnih nabavki grada Kikinde, Gradsko veće je usvojilo 6. izmenu Plana javnih nabavki za 2023. godinu.
 

Održana 118. sednica Gradskog veća

Datum: 19.09.2023.

Gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo predloge Odluke o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JP „Toplana“ Kikinda za 2023. godinu i Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost grada Kikinde za period od 2024. do 2026. godine i uputilo ih Skupštini grada na razmatranje i usvajanje.
Veće je donelo Zaključak o pokretanju postupka izrade i donošenja Strategije razvoja sporta u gradu Kikindi za period od 2024. godine do 2030. godine i akcionog plana za isti period. Članove Tima za izradu Strategije i analizu postojećeg stanja imenovaće gradonačelnik posebnim rešenjem.
Gradsko veće je odlučilo da grad Kikinda uđe u postupak zajedničkog obavljanja komunalne delatnosti zoohigijene na teritoriji grada Kikinde i opštine Novi Kneževac. Odobrena je izrada studije opravdanosti, za šta je zaduženo Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“.
 

Održana 117. sednica Gradskog veća

Datum: 08.09.2023.

Gradsko veće grada Kikinde je prihvatilo Inicijalni akt kompanije LIDL SRBIJA KD o utvrđivanju posebnog režima parkiranja na parking prostoru u vlasništvu kompanije. O utvrđivanju posebnog režima parkiranja zaključiće se Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između grada Kikinde i kompanije LIDL SRBIJA KD.
Veće je obrazovalo Komisiju za procenu štete na stambenim objektima u vlasništvu fizičkih lica i objektima javne namene na teritoriji grada Kikinde, nastale usled vremenskih nepogoda 28. jula i 5. avgusta 2023. godine. U Komisiju su imenovani:
- Nebojša Jovanov, predsednik,
- Petar Žigić, član,
- Jelena Ivetić, članica,
- Milan Pavlović, član,
- Jovan Popeskov, član,
- Danijela Brojčin, članica,
- Robert Ludanji, član,
- Miroslava Narančić, članica i
- Dragan Grujić, član.
Na obrazložen predlog Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, Gradsko veće je naložolo obustavljanje postupka otuđenja katastarske parcele broj 1077/11 k.o. Kikinda, iz javne svojine grada Kikinde.