Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 117. sednica Gradskog veća

Datum: 08.09.2023.

Gradsko veće grada Kikinde je prihvatilo Inicijalni akt kompanije LIDL SRBIJA KD o utvrđivanju posebnog režima parkiranja na parking prostoru u vlasništvu kompanije. O utvrđivanju posebnog režima parkiranja zaključiće se Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji između grada Kikinde i kompanije LIDL SRBIJA KD.
Veće je obrazovalo Komisiju za procenu štete na stambenim objektima u vlasništvu fizičkih lica i objektima javne namene na teritoriji grada Kikinde, nastale usled vremenskih nepogoda 28. jula i 5. avgusta 2023. godine. U Komisiju su imenovani:
- Nebojša Jovanov, predsednik,
- Petar Žigić, član,
- Jelena Ivetić, članica,
- Milan Pavlović, član,
- Jovan Popeskov, član,
- Danijela Brojčin, članica,
- Robert Ludanji, član,
- Miroslava Narančić, članica i
- Dragan Grujić, član.
Na obrazložen predlog Komisije za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini grada Kikinde, Gradsko veće je naložolo obustavljanje postupka otuđenja katastarske parcele broj 1077/11 k.o. Kikinda, iz javne svojine grada Kikinde.
 

Održana 116. sednica Gradskog veća

Datum: 18.08.2023.

Pored pripreme materijala koji će biti upućen Skupštini grada na razmatranje i donošenje, Gradsko veće je na današnjoj sednici prihvatilo informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja gradskih javnih preduzeća za period od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine.


Veće je donelo Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“, kojim se uređuju cilj sprovođenja mera, mere koje se sufinansiraju, način raspodele sredstava podsticaja, uslovi za raspodelu i korišćenje sredstava, učesnici u realizaciji mera, način njihovog učešća i uloge, način i uslovi prijave na Javni poziv i kriterijumi za selekciju privrednih subjekata, način i uslovi prijave na Javni poziv i kriterijumi za izbor domaćinstava, kao i praćenje realizacije i izveštavanje.


Gradsko veće je odredilo aktivnosti i nosioce aktivnosti i utvrdilo namenu, način korišćenja i naknadu za korišćenje javnih površine u vreme održavanja manifestacije „38. Dani ludaje .“


Veće je odobrilo prenos sredstava u ukupnom iznosu od 1.890.000 dinara u tekuću budžetsku rezervu, odakle su sredstva u istom iznosu preusmerena u svrhu obezbeđenja nedostajućih sredstava u skladu sa Odlukom o besplatnom i regresiranom prevozu.
 

Održana 115. sednica Gradskog veća

Datum: 08.08.2023.

Gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo Predlog prve izmene Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Kikindu u 2023. godini, koji je podneo Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj.


Veće je usvojilo 5. Izmenu godišnjeg plana javnih nabavki za 2023. godinu i objavilo je na Portalu javnih nabavki.


Gradsko veće se saglasilo sa predajom na korišćenje elektro-bicikala Javnom preduzeću „Pošta Srbije“ bez naknade, na period od godinu dana, s tim da bi se ugovor nakon isteka roka mogao produžavati.


Veće je odobrilo prenos sredstava u ukupnom iznosu od 3.380.000 dinara u tekuću budžetsku rezervu, odakle su sredstava u istom iznosu preusmerena u svrhu obezbeđenja nedostajućih sredstava u skladu sa Odlukom o besplatnom i regresiranom prevozu, radi izmirenja neplaniranih obaveza vezanih za popravku sistema za prečišćavanje vode, kao i sredstava za realizaciju Festivala kulture „Kikinda Open Air“.
 

Održana 113. sednica Gradskog veća

Datum: 26.07.2023.

Gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo predloge finansijskih izveštaja javnih preduzeća za prošlu, kao i izveštaja o izvršenju odluke o budžetu za prvih šest meseci ove godine i uputilo ih Skupštini grada.

Veće je raspisalo Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za organizaciju Mini sajma preduzetništva u 2023. godini, koji će biti održan u okviru manifestacije „Dani ludaje“. Ovim konkursom je pružena podrška umrežavanju lokalnih preduzetnika sa preduzetnicima sa teritorije Srbije i iz okolnih pograničnih zemalja, kako bi se predstavili proizvodi i usluge koje su uspešno afirmisane i tradicionalno prisutne na našem i inostranom tržištu.
 

Održana 114. sednica Gradskog veća

Datum: 25.07.2023.

Gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo Predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o utvrđivanju cene zakupa za poslovni prostor grada Kikinde i njime dopunilo dnevni red predstojeće sednice Skupštine grada.