Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 111. sednica Gradskog veća

Datum: 23.06.2023.

Na predlog Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“, Gradsko veće je današnjoj sednici usvojilo predloge odluka o davanju saglasnosti na Prvu izmenu i dopunu Pograma poslovanja i Prvu izmenu Programa korišćenja sredstava subvencije iz budžeta grada Kikinde za 2023. godinu i uputio ih Skupštini grada na razmatranje i donošenje.

Održana 110. sednica Gradskog veća

Datum: 21.06.2023.

Gradsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo više predloga odluka koji će biti upućeni Skupštini grada na razmatranje i donošenje.

U svrhu izvođenja sekundarne atmosferske kanalizacije u delovima ulica Dušana Vasiljeva, Jaše Tomića, Braće Laković i Semlačke u Kikindi, kao i zbog radova na stadionu „Kozara“ u Banatskom Velikom Selu, Veće je usvojilo Četvrtu izmenu godišnjeg plana javnih nabavki za 2023. godinu.
 

Održana 109. sednica Gradskog veća

Datum: 16.06.2023.

Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se 50.000 dinara prenose Gradskoj upravi u svrhu otvaranja aproprijacije u cilju povezivanja rashoda u servisu Uprave za trezor ISIB AP JLS, u postupku prinudne naplate.

Održana 108. sednica Gradskog veća

Datum: 14.06.2023.

Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se 300.000 dinara prenose Gradskoj upravi u svrhu obezbeđenja nedostajućih sredstava za potrebe isplate naknade članovima Interresorne komisije.

Veće je prihvatilo Informaciju o dostavljenoj Inicijativi za pokretanje procedure izrade Plana detaljne regulacije za solarnu elektranu „Brankov solar“ u katastarskoj opštini Mokrin, koju je sačinio Sekretarijat za urbanizam, objedinjenu proceduru i izgradnju grada i naložilo ovom sekretarijatu, da započne zakonsku proceduru za pristupanje donošenju Plana.

Veće je dalo saglasnost na planirani program održavanja muzičkih sadržaja u prostoru letnje bašte Sportskog centra „Jezero“ za 30. jun, 15. jul. i 29. jul 2023. godine, uz obavezu poštovanja propisa iz oblasti zaštite od buke u životnoj sredini.
 

Održana 107. sednica Gradskog veća

Datum: 05.06.2023.

Na današnjoj sednici Gradskog veća doneta je Odluka o prenosu neutrošenih sredstava sa odgovarajuće aproprijacije u tekuću budžetsku rezervu. Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, sredstva u iznosu od 27.690.194 dinara preneta su Gradskoj upravi u svrhu obezbeđenja dodatnih sredstava za sanaciju krova na zgradi Kulturnog centra Kikinda, kao i obezbeđenja nedostajućih sredstava za realizaciju manifestacije „38. Dani ludaje“.