Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 106. sednica Gradskog veća

Datum: 31.05.2023.

Pored utvrđivanja više predloga odluka koji će biti upućeni Skupštini grada na razmatranje i donošenje, Gradsko veće je na današnjoj sednici prihvatilo informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja gradskih javnih preduzeća za period od 01.01.2023. do 31.03.2023. godine.

Veće je donelo Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se 7.000.000 dinara raspoređuju na programske aktivnosti funkcionisanja i ostvarivanja predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

 

Održana 105. sednica Gradskog veća

Datum: 25.05.2023.

Gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo Program za rad Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima grada Kikinde za 2023. godinu.

Održana 104. sednica Gradskog veća

Datum: 18.05.2023.

Gradsko veće je na današnjoj sednici razrešilo dužnosti zamenika komandanta i člana Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kikinde, Miroslava Dučića i Šandora Mesaroša i imenovalo Nebojšu Jovanova, člana Gradskog veća zaduženog za komunalnu infrastrukturu i vanredne situacije, za zamenika komandanta i Dejana Subotića, vojnog službenika centra Ministarstva odbrane Kikinda, za predstavnika Vojske Srbije.


Veće je obrazovalo Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na opštinskim putevima i ulicama u naselju na teritoriji grada Kikinde. U Savet su imenovani:


- Nikola Lukač, za predsednika;
- Nebojša Jovanov, za zamenika predsednika;
- Valentina Mickovski, za članicu;
- Pavle Popović, za člana;
- Zoltan Sakal, za člana;
- Vladan Tomić, za člana;
- Nenad Avramov, za člana;
- Nada Pandurov, za članicu;
- Dušica Vukašinović, za članicu;
- Marko Miljanović, za člana;
- Đorđe Klenanc, za člana;
- Vesna Tomić, za članicu;
- Siniša Grastić, za člana;
- Milanka Halilović, za članicu;
- Saša Stojšin, za člana;
- Dejan Pilipović, za člana;
- Nebojša Milanov, za člana.


Na sednici je doneto Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Gradskog štaba za sprovođenje mera zaštite od požara za vreme žetve i vršidbe na teritoriji grada Kikinde. U Štab su imenovani:
- Nebojša Jovanov, za predsednika;
- LJuban Sredić, za zamenika predsednika;
- Miroslava Narančić, za člana;
- Nebojša Filipović, za člana;
- Nenad Avramov, za člana;
- Zoran Budiša, za člana;
- Erne Talpai, za člana;
- Dragoljub Stanković, za člana;
- Nikola Vojnović, za člana.
 

Održana 103. sednica Gradskog veća

Datum: 10.05.2023.

Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se 9.314.000 dinara raspoređuju na programske aktivnosti upravljanja razvojem turizma.

Održana 102. sednica Gradskog veća

Datum: 04.05.2023.

102. sednica ovog saziva Gradskog veće održana je u Mokrinu. Veće je na njoj usvojilo Predlog odluke o određivanju nadležnog organa u postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.


Na sednici su razmatrane žalbe studenata na odluke Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za dodelu studentskih stipendija grada Kikinde za školsku 2022/2023. godinu.


Usvojena je Informacija Sekretarijata za finansije o potrebnoj korekciji sredstava planiranih na ime zarada i pripadajućih doprinosa za 2023. godinu, pa su sredstva u iznosu od 10.887.807 dinara preneta u tekuću budžetsku rezervu.


Veće je donelo Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje sportista sa teritorije grada Kikinde.
Gradsko veće je utvrdilo da je za nesmetano odvijanje manifestacije „Dani ludaje“ neophodno izraditi Idejno rešenje za postavljanje slobodnostojećih razvodnih ormana čija je namena napajanje električnom energijom lokacija važnih za održavanje manifestacije.


Veće je donelo Program podrške za sprovođenje poljoporivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Kikindu za 2023. godinu i pravilnike o učešću grada Kikinde u sufinansiranju poljoprivredne proizvodnje.