Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 107. sednica Gradskog veća

Datum: 05.06.2023.

Na današnjoj sednici Gradskog veća doneta je Odluka o prenosu neutrošenih sredstava sa odgovarajuće aproprijacije u tekuću budžetsku rezervu. Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, sredstva u iznosu od 27.690.194 dinara preneta su Gradskoj upravi u svrhu obezbeđenja dodatnih sredstava za sanaciju krova na zgradi Kulturnog centra Kikinda, kao i obezbeđenja nedostajućih sredstava za realizaciju manifestacije „38. Dani ludaje“.

Održana 106. sednica Gradskog veća

Datum: 31.05.2023.

Pored utvrđivanja više predloga odluka koji će biti upućeni Skupštini grada na razmatranje i donošenje, Gradsko veće je na današnjoj sednici prihvatilo informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja gradskih javnih preduzeća za period od 01.01.2023. do 31.03.2023. godine.

Veće je donelo Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se 7.000.000 dinara raspoređuju na programske aktivnosti funkcionisanja i ostvarivanja predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

 

Održana 105. sednica Gradskog veća

Datum: 25.05.2023.

Gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo Program za rad Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima grada Kikinde za 2023. godinu.

Održana 104. sednica Gradskog veća

Datum: 18.05.2023.

Gradsko veće je na današnjoj sednici razrešilo dužnosti zamenika komandanta i člana Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kikinde, Miroslava Dučića i Šandora Mesaroša i imenovalo Nebojšu Jovanova, člana Gradskog veća zaduženog za komunalnu infrastrukturu i vanredne situacije, za zamenika komandanta i Dejana Subotića, vojnog službenika centra Ministarstva odbrane Kikinda, za predstavnika Vojske Srbije.


Veće je obrazovalo Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na opštinskim putevima i ulicama u naselju na teritoriji grada Kikinde. U Savet su imenovani:


- Nikola Lukač, za predsednika;
- Nebojša Jovanov, za zamenika predsednika;
- Valentina Mickovski, za članicu;
- Pavle Popović, za člana;
- Zoltan Sakal, za člana;
- Vladan Tomić, za člana;
- Nenad Avramov, za člana;
- Nada Pandurov, za članicu;
- Dušica Vukašinović, za članicu;
- Marko Miljanović, za člana;
- Đorđe Klenanc, za člana;
- Vesna Tomić, za članicu;
- Siniša Grastić, za člana;
- Milanka Halilović, za članicu;
- Saša Stojšin, za člana;
- Dejan Pilipović, za člana;
- Nebojša Milanov, za člana.


Na sednici je doneto Rešenje o obrazovanju i imenovanju članova Gradskog štaba za sprovođenje mera zaštite od požara za vreme žetve i vršidbe na teritoriji grada Kikinde. U Štab su imenovani:
- Nebojša Jovanov, za predsednika;
- LJuban Sredić, za zamenika predsednika;
- Miroslava Narančić, za člana;
- Nebojša Filipović, za člana;
- Nenad Avramov, za člana;
- Zoran Budiša, za člana;
- Erne Talpai, za člana;
- Dragoljub Stanković, za člana;
- Nikola Vojnović, za člana.
 

Održana 103. sednica Gradskog veća

Datum: 10.05.2023.

Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se 9.314.000 dinara raspoređuju na programske aktivnosti upravljanja razvojem turizma.