Grb Kikinde


Saopštenja Gradskog veća

Pratite rad gradskog veća...

Održana 97. sednica Gradskog veća

Datum: 17.03.2023.

Pored utvrđivanja više predloga odluka i rešenja koji će biti upućeni Skupštini grada na razmatranje i donošenje, Gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo objedinjen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama grada Kikinde.

Veće je usvojilo Izveštaj o realizaciji planiranih aktivnosti Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na području lokalne samouprave Kikinda za 2022. godinu.

Na sednici je usvojen i Zahtev udruženja auto-taksista „KI-TAKSI“ i udruženja „SPRINT PLUS“, iz Kikinde, za promenu cena taksi usluga.
 

Održana 96. sednica Gradskog veća

Datum: 16.03.2023.

Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 2.642.458 dinara za priključenje na distributivni sistem električne energije kompleksa postrojenja za preradu vode.

Održana 95. sednica Gradskog veća

Datum: 09.03.2023.

Gradsko veće je na današnjoj sednici donelo Pravilnik o izmeni pravilnika o utvrđivanju prava na subvenciju - energetski vaučer za plaćanje dela energenata za socijalno ugrožena domaćinstva na teritoriji grada Kikinde. Pravilnik je izmenjen u pogledu uslova konkurisanja za vaučere i objavljen u Službenom listu grada Kikinde.

Održana 94. sednica Gradskog veća

Datum: 28.02.2023.

Na današnjoj sednici Gradskog veća utvrđeni su predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Kikinda za 2022. godinu i predlog Odluke o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije centralnog dela naselja Kikinda, koji su upućeni Skupštini grada Kikinde na razmatranje i donošenje.


Veće je prihvatilo izveštaje o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja gradskih javnih preduzeća za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine, kao i Izveštaj o radu Interresorne komisije za 2022. godinu.


U cilju podizanja kvaliteta komunalnih usluga na teritoriji grada Kikinde, Gradsko veće je donelo Program održavanja čistoće na površinama javne namene u Kikindi.


Gradsko veće Grada Kikinde je odobrilo konkurisanje na četiri programa prekograničene saradnje INTERREG IPA Rumunija-Srbija.
 

Održana 93. sednica Gradskog veća

Datum: 24.02.2023.

Gradsko veće je na današnjoj sednici usvojilo Izmene Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kikinde za 2022. i 2023. godinu, koje je doneo Savet za zapošljavanje grada Kikinde. Izmene su izvršene u delu u kom se kao mere aktivne politike zapošljavanja predviđa i mera Subvencije za samozapošljavanje, kao i ažuriranje podataka u pogledu kretanja na polju nezaposlenosti i podataka o privrednoj aktivnosti kao i demografskih podataka nakon popisa stanovništva koji je sproveden 2022. godine.