Grb Kikinde

Zamenik gradonačelnika

Kratka biografija i opis radnog mesta zamenika gradonačelnika

Zamenica Gradonačelnika Kikinde

 Bosiljka Srdić je rođena 01.01.1958. u Kikindi. Osnovnu školu završila u Kikindi, a zatim i Ekonomsku školu. Nakon toga upisuje Fakultet političkih nauka, smer društveno političkih nauka.
Ubrzo posle diplomiranja zapošljava se na Radničkom univerzitetu u Kikindi gde gotovo deceniju radi kao rukovodilac regionalne političke škole.

1991. godine pokreće preduzeće za obrazovanje odraslih OD „Školarac“ koje vodi naredne dve decenije.

2014. godine stupa na dužnost sekretara Sekretarija za društvene delatnosti opštine Kikinda.

2016. godine imenovana je za zamenicu gradonačelnika Kikinde.

Govori engleski jezik.

Kontakt: +381230410115
E-mail: bosiljka.srdic@kikinda.org.rs