Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

Javno nadmetanje za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Datum: 28.06.2013.

Javno nadmetanje za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u drugom krugu održaće se u Velikoj sali u zgradi Opštine Kikinda, Ulica Trg srpskih dobrovoljaca broj 12, i to:

 • K.O. Banatsko Veliko Selo, dana 22.07.2013. godine sa početkom u 16,00 časova
 • K.O. Nakovo, dana 22.07.2013. godine sa početkom u 16,15 časova
 • K.O. Kikinda, dana 22.07.2013. godine sa početkom u 16,30 časova
 • K.O. Banatska Topola, dana 22.07.2013. godine sa početkom u 17,00 časova
 • K.O. Bašaid, dana 23.07.2013. godine sa početkom u 16,00 časova
 • K.O. Sajan, dana 23.07.2013. godine sa početkom u 16,30 časova
 • K.O. Iđoš, dana 23.07.2013. godine sa početkom u 17,00 časova
 • K.O. Mokrin, dana 23.07.2013. godine sa početkom u 17,30 časova

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 15,30 sati, dana 19.07.2013. godine. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave Opštine Kikinda do navedenog roka. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Pravo učešća na javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ima:

- Pravno i fizičko lice - koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

- Dokumentacija za prijavljivanje na javno nadmetanje -

 • Formular za prijavljivanje (popunjen u celosti i potpisan)
 • dokaz o uplati depozita
 • overena fotokopija lične karte za fizička lica, odnosno izvoda iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica,
 • važeći izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava,

Formular prijave i adresirane koverte, odnosno štampane nalepnice sa adresom opštine, se mogu preuzeti svakog radnog dana na pisarnici Uslužnog centra Opštine Kikinda. Potrebno je da se ponuđač blagovremeno upozna sa saržajem formulara prijave. Obilazak poljoprivrednog zemljišta, koje se daje u zakup može se izvršiti:

 • za KO Banatsko Veliko Selo, dana 4.07. 2013. godine od 9,00 časova
 • za KO Nakovo, dana 4.07. 2013. godine, od 9,30 časova
 • za KO Kikinda, dana 4.07.2013. godine, od 12,00 časova
 • za KO Banatska Topola, dana 5.07.2013. godine, od 9,00 časova
 • za KO Bašaid, dana 5.07. 2013. godine, od 11,00 časova
 • za KO Sajan, dana 8.07.2013. godine od 9,00 časova
 • za KO Iđoš, dana 8.07.2013. godine, od 11,00 časova
 • za KO Mokrin, dana 9.07.2013. godine od 9,00 časova

Prema gore navedenom rasporedu sastanci će se održati u prostorijama Mesnih zajednica, a za K.O. Kikinda u upravnoj zgradi „Kinđa“.

Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koje je predmet izdavanja u zakup, može se izvršiti u zgradi Opštine Kikinda, Uslužni centar, svakog radnog dana od 12,00 do 15,00 časova.

Kontakt osoba: Božidar Tešin, tel. 0230/ 410-175.

Preuzmite kompletan oglas

Pregledajte sve tekstove iz rubrike