Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

Konačna lista korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica

Datum: 29.07.2015.

 Na osnovu Sporazuma o donaciji zaključenog između Razvojne banke Saveta Evrope i Republike Srbije u okviru Regionalnog stambenog programa - Podprojekat br 2 (u daljem tekstu: Podprojekat br 2) i člana 4. Ugovora o za realizaciji stambene izgradnje u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), Jedinice za sprovođenje projekta - Istraživanje i Razvoj, d.o.o. i Opštine Kikinda (u daljem tekstu: Opština), zavedenim pod brojem V-561-74/2014 (u daljem tekstu: Ugovor o grantu) i čl. 7. i 8. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica putem davanja u zakup 25 stambenih jedinca sa mogućnošću kupovine (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi sa članom 19. stav 8. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 - SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10), Komisija za izbor korisnika (u daljem tekstu: Komisija), dana 23.07. 2015. godine, utvrđuje

KONAČNU LISTU REDA PRVENSTVA

korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 25 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine na teritoriji opštine Kikinda

Preuzmite rang listu

Pregledajte sve tekstove iz rubrike