Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

Program popisa objekata

Datum: 31.12.2015.

 Na osnovu člana 7 Zakona o ozakonjenju objekata („Sl. glasnik RS“, br. 96/15) i člana 19 Odluke o Opštinskoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 3/09, 14/211, 45/13 i 14/15) načelnik Opštinske uprave opštine Kikinda donosi


P R O G R A M     P O P I S A    O B J E K A T A


Popis objekata prema Zakonu o ozakonjenju objekata, započeće 18.01.2016. godine i vršiće se u Kikindi po postojećoj reonskoj podeli, a zatim u naseljenim mestima prema sledećoj dinamici:

– I REON od 18.01.2016. do 22.02.2016. godine
– II REON od 23.02.2016. do 18.04.2016. godine
– III REON od 19.04.2016. do 26.05.2016. godine
– IV REON od 27.05.2016. do 11.07.2016. godine
– SAJAN od 12.07.2016. do 18.07.2016. godine
– IĐOŠ od 19.07.2016. do 01.08.2016. godine
– MOKRIN od 02.08.2016. do 01.09.2016. godine
– BAŠAID od 02.09.2016. do 21.09.2016. godine
– BANATSKA TOPOLA od 22.09.2016. do 28.09.2016. godine
– RUSKO SELO od 29.09.2016. do 14.10.2016. godine
– NOVI KOZARCI od 17.10.2016. do 26.10.2016. godine
– BANATSKO VELIKO SELO od 27.10.2016. do 10.11.2016. godine
– NAKOVO od 11.11.2016. do 25.11.2016. godine

Napomena: U slučaju nastupanja objektivnih okolnosti koje bi dovele do nemogućnosti ostvarenja planirane dinamike, moguća je izmena plana, o čemu će građani biti blagovremeno obavešteni.

Pregledajte sve tekstove iz rubrike