Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

Izrada izveštaja o zatečenom stanju objekta

Datum: 01.02.2016.

 Zbog učestalih zahteva građana za podacima o firmama kojim se mogu obratiti radi izrade Izveštaja o zatečenom stanju objekta i izrade Elaborata geodetskih radova, Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove, urbanizam i privredu Opštinske uprave opštine Kikinda poziva zainteresovana privredna društva, pravna lica i preduzetnike koji ispunjavaju uslove za izradu Izveštaja o zatečenom stanju i Elaborata o geodetskim radovima i koja su upisana u odgovarajući registar, da putem interneta dostave svoje prijave za upis u odgovarajući spisak koji će biti uručen svakom zainteresovanom građaninu.

Prijava treba da sadrži naziv, adresu, brojeve telefona, internet adresu i rešenje o upisu u registar sa licencama projektanata ili geodeta.

Prijave se dostavljaju , počev od 02.02.2016. godine od 08,00 časova do 10.02.2016. godine zaključno sa 12,00 časova, putem interneta na adresu zoran.vlajic@kikinda.org .rs. U navedenom periodu Spisak će biti ažuran novim prijavama svakog radnog dana do 15,00 časova.

Ažuriran spisak sa datumom ažuriranja, biće objavljivan u Uslužnom centru opštinske uprave i na internet portalu opštine Kikinda u delu „ U fokusu“ i u delu „Obaveštenja“.

Ažuriran spisak zainteresovani građani mogu pribaviti i u Uslužnom centru opštine Kikinda na šalteru broj 7 i od službenih lica koja vode postupak ozakonjnja po podnetim zahtevima.

Ovo obaveštenje objaviti u prostorijama Uslužnog centra i na internet portalu opštine Kikinda u delu „U fokusu“.

DANA: 01.02.2016. godine

SEKRETAR SEKRETARIJATA
BILJANA FELBAB s.r

Pregledajte sve tekstove iz rubrike