Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

Saglasnost na Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije

Datum: 15.08.2016.

Na osnovu člana 59. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinda“, 1/16-prečišćen tekst) i člana 15. Odluke o uslovima u načinu snabdevanja toplotnim energijom („Službeni list opštine Kikinda“, br 32/2014) Gradsko veće grada Kikinde, na sednici održanoj dana 20.07.2016. godine, donelo je sledeće:


R E Š E NJ E

1. DAJE SE saglasnost na Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije broj: VII-670/32-4 JP „Toplana“ Kikinda.

2. Pravila o radu distributivnog sistema stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu grada Kikinde“.

 

Preuzmite pravila o radu distributivnog sistema
 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike