Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

Obaveštenje povodom izbora za predsednika Republike Srbije

Datum: 03.03.2017.

Povodom izbora za predsednika Republike Srbije koji će se održati 02.aprila 2017.godine, na osnovu člana 14. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni list RS“ br.104/2009 i 99/2011) izlaže se deo biračkog spiska sa područje grada Kikinda na uvid građanima.
Deo biračkog spiska izlaže se u sedištu Gradske uprave grada Kikinda, na adresi Trg srpskih dobrovoljaca br.12 (kancelarija broj 10),radnim danom u periodu od 08,00 do 15,30 sati i subotom od 08,00 do 13,00 sati. Na zahtev građana, zaposleni na poslovima biračkog spiska proveravaće elektronski, putem jedinstvenog matičnog broja građana birački status i tačnost upisanih podataka.
Građani mogu izvršiti uvid u birački spisak proverom na sajtu grada Kikinda www.kikinda.org.rs i na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs
Za nedostatke uočene nakon izvršenog uvida u Jedinstveni birački spisak potrebno je da građanin ponese zahtev za promenu (upis, izmena,dopuna,ispravka ili brisanje) u biračkom spisku gradskoj upravi.
Birači mogu do zaključenja biračkog spiska zahtevati upis,brisanje, ispravku ili dopunu činjenica upisanih u birački spisak Rešenja donosi do zaključenja biračkog spiska Gradka uprava, a od zaključenja biračkog spiska, pa sve do 72 časa pre dana izbora ministarstvo nadležno za poslove uprave.
Posebno se pozivaju maloletna lica koja na dan izbora za predsednika Republike Srbije koji će se održati 02.aprila 2017.godine stiču punoletstvo da izvrše uvid da li su upisani u deo biračkog spiska za područje grada Kikinda.
Interno raseljeno lice upisuje se u birački spisak prema mestu u kojem je prijavljeno u tom statusu. Rešenja o promenama u biračkom spisku za interno raseljena lica donosi do zaključenja biračkog spiska Gradska uprava.
Birači imaju pravo da Gradskoj upravi podnesu zahtev najkasnije pet (5) dana pre dana zaključenja biračkog spiska da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.
Birači koji imaju boravište u inostranstvu imaju pravo da preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije najkasnije pet (5) dana pre dana zaključenja biračkog spiska podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak koji će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu. O ovakvom zahtevu rešava Gradska uprava po mestu prebivališta birača u zemlji.
Ministarstvo nadležno za poslove uprave rešenjem zaključuje birački spisak petnaest (15) dana pre dana izbora i u rešenju utvrđuje ukupan broj birača i na svakom biračkom mestu.

Pregledajte sve tekstove iz rubrike