Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

Javni oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Kikinda

Datum: 07.12.2018.

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06. 69/08-dr zakon, 41/09. I 12/15 i 80/17). Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrediog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS», br. 16/2017 i I 1 1/2017) i člana 1 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postugža davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list grada KIKIPDA» broj 9/2006), Gradonačelnik grada KIKINDA je dana 06.12.2018. godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU KIKINDA

i raspisuje

OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU KIKINDA

Preuzmite Javni oglas
Preuzmite Obrazloženje
Preuzmite Šifarnik
Preuzmite formular za prijavu - Pravna lica
Preuzmite formular za prijavu - Fizička lica

Pregledajte sve tekstove iz rubrike