Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

Javno iznošenje ponuda za zauzimanje javnih površina za Prvomajske praznike

Datum: 09.04.2019.

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavamo zainteresovane da povodom Prvomajskih praznika 2019. godine mogu učestvovati u javnom iznošenju ponuda za zauzimanje površine koje će se održati dana 15.04. 2019 godine, u 12 časova u sali 51 Gradske kuće, Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca br.12.

Za postavljanje luna parka predviđen je prostor između zatvorene odvojnice puta za Iđoš i ulice Srbobranske u periodu od, najduže, 26.04. do 02.05.2019. godine, odnosno najkraće 30.04. do 02.05.2019 godine.

Površina za postavljanje luna parka je minimalno 1500 m², a maksimalno 2000 m². Zainteresovani mogu davati ponude za zauzimanje površine od 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 i 2000 m².

Period na koji se odobrava zauzeće javne površine je od 3 do 7 dana. Zainteresovana lica mogu predložiti 3, 4, 5, 6 i 7 dana zauzimanja javne površine za postavljanje luna parka.

Naknada za zauzeće javne površine shodno Odluci o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, br. 9/19), iznosi 122 dinara/ m² /dnevno.

Najpovoljnija ponuda je ona koja množenjem površine, perioda zauzimanja i naknade po m² /dnevno daje najveći iznos naknade za zauzeće javne površine.

Ukoliko bude ponuđeno više ponuda za istu površinu, najpovoljniji ponuđač je onaj ko ponudi veći broj dana. U slučaju da sve ponude budu istovetne, pristupaće se izboru ponuđača putem žreba.

Pravo javnog iznošenja ponuda imaju lica:
- koja su podnela zahtev za postavljanje Luna parka;
- koja su priložila kopiju rešenje o registraciji kod APR, ne stariju od šest meseci;
- koja su priložila izjavu da raspolažu opremom za bezbedan razvod električnog napajanja za uređaje koji će biti postavljeni, kao i da poseduju ateste za uređaje i opremu;
- koja su priložila izjavu da će izvršiti zaštitu elektroprovodnih kablova koji se postavljaju na tlu-zemlji od mesta priključenja do korisnika.
- koja su priložila izjavu da će obezbediti priključak za električnu energiju, razvodni orman i atestiranje električne instalacije za priključenje opreme,
- koja su priložila izjavu da će snositi troškove priključka za električnu energiju i troškove električne energije;
- koja su priložila izjavu da rad i korišćenje organizuju na način kojim se obezbeđuje zaštita korisnika i posetilaca, zaštita od buke, čišćenje prostora u periodu korišćenja i po prestanku korišćenja javne površine;

Za objašnjenja i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti na telefon 064 8968068.

Pregledajte sve tekstove iz rubrike