Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja za 2019. godinu

Datum: 18.11.2019.

Komisija za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja dana 13.11.2019. godine raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje predloga za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja
za 2019. godinu

I

Nagrada grada Kikinde kao najviše priznanje, dodeljuje se fizičkom licu za dugogodišnji rad, lično zalaganje i izuzetne rezultate u svim oblastima stvaralaštva, čime je dat trajan doprinos razvoju grada Kikinde.

II

Gradska priznanja dodeljuju se fizičkim ili pravnim licima sa prebivalištem, odnosno, sedištem na teritoriji grada Kikinde, za značajna ostvarenja u oblasti kulture, obrazovanja, zdravstva, privrede i preduzetništva, sporta, humanosti i dobrotvornog rada.

III

Predloge za dodelu nagrada i javnih priznanja grada Kikinde mogu podneti preduzeća, ustanove, druge organizacije, organi i asocijacije, grupe građana i pojedinci sa teritorije grada Kikinde.
Predlog iz stava 1. dostavlja se u pisanoj formi i sadrži podatke o kandidatu i rezultatima njegovog rada, obrazloženje, naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže, kao i eventualne dokaze koji potvrđuju navode iz obrazloženja.


IV

Odluku o dodeli Nagrade grada Kikinde i gradskog priznanja donosi Komisija za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja.
Gradsko priznanje dodeljuje se za rezultate postignute u godini u kojoj se vrši dodela.

V

Predlozi za nagrađivanje sa dokumentacijom dostavljaju se Gradskoj upravi grada Kikinde, najkasnije do dana 16.12.2019. godine, na adresu:

GRAD KIKINDA
GRADSKA UPRAVA
Kancelarija br. 81
Trg srpskih dobrovoljaca 12
23300 Kikinda
sa naznakom: ZA NAGRADE GRADA KIKINDE

Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi Skupštine, gradonačelnika i Gradskog veća, na broj telefona: 0230/410 – 115.

Pregledajte sve tekstove iz rubrike