Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

Javni uvid Radne verzije Plana razvoja Grada Kikinde od 2022. do 2030. godine

Datum: 10.03.2022.

Plan razvoja grada Kikinde za period 2022-2030. godina je logičan nastavak prethodno usvojene i u velikoj meri implementirane Strategije održivog razvoja Opštine Kikinda 2014-2020. Za razliku od prethodnog razvojnog dokumenta, ovaj Plan razvoja je pripremljen u okvirima koje je propisao Zakon o planskom sistemu Republike Srbije koji je u međuvremenu donet. Detaljnije smernice za izradu Plana razvoja propisane su Uredbom o obaveznim elementima plana razvoja autonmne pokrajine i jednice lokalne samouprave Sl. glasnik RS, br. 30/2018), što je neposredno i primenjeno u ovom dokumentu.

Uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionlnu saradnju i lokalnu samoupravu, Grad Kikinda je početkom 2020. god. izradila Analizu Strategije, čiji nalazi su poslužili kao osnova za pripremu ovog dokumenta, podržanog od strane istog Sekretarijata. Izrada Plana razvoja je inicirana donošenjem odluke Skupštine Grada Kikinda br. III-04-06-43/2020, od 18. decembra 2020. godine. Zbog usklađivanja sa aktivnostima na nivou AP Vojvodine, a u vezi sa izradom Plana razvoja AP Vojvodine, Grad Kikinda je menjao prvobitnu odluku novim br. III-04-06-12/2021, od 28. aprila 2021. godine i br. III-04-06-36/2021 od 10. novembra 2021. godine. Rešenjem gradonačelnika broj V-016/2021, od 11.01.2021. godine, odnosno Izmenom rešenja od 08. februara 2022. imenovan je Koordinacioni tim za izradu i realizaciju Plana razvoja Grada Kikinde. U izradi Plana razvoja grada učestvovali su predstavnici javnog, privatnog i sektora civilnog društva. Za potrebe izrade Plana razvoja Grada Kikinda obrazovano je šest radnih grupa, i to:

1. Radna grupa za EKONOMSKI RAZVOJ (privreda, mala i srednja preduzeća i preduzetništvo, turizam, saobraćaj, usluge i trgovina)
2. Radna grupa za POLJOPRIVREDU I SELO (ratarstvo, stočarstvo, voćarstvo, povrtarstvo i vodoprivreda, razvoj sela)
3. Radna grupa za SPORT, OMLADINU, SOCIJALNU ZAŠTITU I ZDRAVSTVO (omladina, zdravstvena i socijalna zaštita, sport i rekreacija)
4. Radna grupa za OBRAZOVANJE, KULTURU, NEVLADIN SEKETOR, MEDIJE I NACIONALNE MANJINE (obrazovanje, kultura i umetnost, mediji i informisanje, nacionalne manjine i nevladine organizacije)
5. Radna grupa za ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE (klima i reljef, vodni resursi, vazduh, biljni i životinjski svet, reciklaža)
6. Radna grupa za RAZVOJ INFRASTRUKTURE, KOMUNALNE DELATNOSTI, BEZBEDNOST I VANREDNE SITUACIJE (putna infrastruktura, telekomunikacije, elektrifikacija, daljinsko grejanje, distribucija gasa, vodovod, kanalizacija i otpadne vode, upravljanje odlaganjem komunalnog i drugog otpada, bezbednost i vanredna situacija).

Plan razvoja zajednički realizuju Grad Kikinda i Regionalni centar za društveno – ekonomski razvoj „Banat“ iz Zrenjanina uz finasijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu AP Vojvodine.
Javni uvid traje 15 dana od dana objavljivanja, do 25. marta, a sve sugestije u pisanoj formi mogu da budu dostavljene na mejl adresu koordinatora Tima za izradu i realizaciju Plana razvoja Grada Kikinde: sasa.tanackov@kikinda.org.rs

Prauzmite Radnu verziju Plana razvoja Grada Kikinde od 2022. do 2030. godine

Pregledajte sve tekstove iz rubrike