Grb Kikinde

U fokusu

Budite u žiži zbivanja...

PREPORUKE ZA SUZBIJANJE ŠIRENJA VIRUSA NOVOG GRIPA A (H1N1) U ŠKOLAMA

Datum: 14.10.2009.

A.     UČENICI/RODITELJI


Radi sprečavanja unosa i širenja ovog oboljenja u školu,  potrebno je da postupate na sledeći način:


 Ukoliko imate simtome i znake bolesti* potrebno je da ostanete kod kuće i javite se   telefonom svom lekaru  i  obavestite  učitelja/razrednog starešinu.

 Uz savet lekara boravite u kući do prestanka simtoma, odnosno do kraja perioda zaraznosti, i ograničite -izbegavajte kontakte sa drugim osobama.

 Uredno uzimajte preporučenu terapiju, u slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja odmah se javite svom lekaru.

 Obavestite o svojoj bolesti i sve osobe koje su bile u kontaktu sa Vama unutar 7 dana.


Ukoliko ste bili u kontaktu sa osobama obolelim od ove bolesti  pratite svoje zdravstveno stanje  tokom sedam dana od kontakta. U slučaju pojave simptoma ostati kod kuće, javiti se svom lekaru i obavestite učitelja/razrednog starešinu.  


Primenjivati opšte mere prevencije** u sprečavanju i suzbijanju širenja gripa.

 


B.      UČITELJI/NASTAVNICI/PROFESORI


Ukoliko imate simtome i znake bolesti potrebno je da ostanete kod kuće i javite se   telefonom svom lekaru  i  obavestite  kolegijum/direktora ustanove.

Obavestite o svojoj bolesti i sve osobe koje su bile u kontaktu sa Vama unutar 7 dana

( kolege na poslu, odeljenje-učenike).


Uz savet lekara boravite u kući do prestanka simtoma, odnosno do kraja perioda zaraznosti ( oko 7 dana), i  distancirajte se od socijalnih kontakata.

 Uredno uzimajte preporučenu terapiju, u slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja odmah se javite svom lekaru.

 

Ukoliko ste bili u kontaktu sa osobama obolelim od ove bolesti  pratite svoje zdravstveno stanje  tokom sedam dana od kontakta. U slučaju pojave simptoma ostati kod kuće, javiti se svom lekaru i  obavestite  kolegijum/direktora ustanove.

 


Svako odsustvo đaka u odeljenju čiji ste  učitelj/razredni starešina prijavite radniku škole koji će biti od strane kolegijuma/direktora određen da vodi evidenciju o odsustvovanju sa nastave pre svih đaka i nastavnog osoblja, a potom i drugih zaposlenih u ustanovi (nedeljna ili dnevna evidencija o zdravstvenom  stanju u odeljenju, koja se u pisanoj formi izjave/informacije dostavlja osobi koja vodi evidenciju i komunicira sa nadležnom zdravstvenom/epidemiološkom službom).

 

Često tokom dana provetravati  prostorije u kojima se sprovodi nastava.


 Organizovati zdravstveno vaspitni rad o opštim merama prevencije gripa  primereno uzrastu u saradnji sa Domom zdravlja ili IZJZ/ZZJZ.


  B. DIREKTOR/KOLEGIJUM


1.    Da upozna  sve zaposlene:


•    sa značajem praćenja zdravstvenog stanja svih članova kolektiva

•    sa sprovođenjem opštih mera prevencije u sprečavanju širenja respiratornih infekcija (higijena ruku, higijena disajnih puteva...);

•    sa postupkom u slučaju da se  registruje učenik/student/zaposleni u kolektivu 


2.    Da obezbede štampanje brošura i postera sa zdravstvenovaspitnim porukama i preporukama u vezi bolesti izazvane novim virusom gripa A (H1N1)v.


3.    Da obezbede kontinuirano informisanje članova kolektiva  o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji novog gripa A(H1N1)v u Srbiji i merama koje se preduzimaju i koje će se kada i na koji način preduzimati.

4.    U saradnji sa nadležnom zdravstvenom i epidemiološkom službom  da obezbede kontinuirano saradnju i povratno informisanje,  uz nalaganje primene određenih mera kako za sprečavanje, tako i za suzbijanje širenja oboljenja( npr. lična zaštitna oprema,   dezinfekciona sredstva, režim zatvaranja škola itd).


5.    Zajedno sa opštinskim,  gradskim, okružnim   vlastima pre i tokom započinjanja školske 2009/2010 potrebno je da  sprovedu pripremne radnje kako bi zajednički postupali po preporukama.


6.    Komunikacija ka svim segmentima društva u realizaciji akcionog plana pre i tokom pandemije, uključujući i režim zatvaranja škola


7.    Organizacija  aktivnosti koja zadovoljava minimum procesa rada


8.    Alternativni načini sprovođenja nastavnih aktivnosti


9.    Reorganizacija radnih mesta osoba u riziku (trudnice, osobe za hroničnim poremećajima zdravlja-dijabetes, astma, srčane smetnje, bubrežna oboljenja itd.)

 

**Shodno preporukama SZO opšte mere prevencije, kao što su držanje odstojanja od najmanje 1 m od drugih osoba, higijena disajnih puteva (pokrivanje nosa i usta prilikom kašljanja i kijanja papirnatom maramicom koju odmah treba nakon upotrebe baciti, a ruke oprati tekućom vodom i sapunom), higijena ruku i provetravanje prostorija u kojima se boravi, su najefikasnije mere prevencije i suzbijanja gripa izazvanog novim tipom virusa A (H1N1).                              


dr Sandra Radlović

ZZJZ Kikinda

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike