Grb Kikinde

Сервиси

Пронађите тражену страницу

Конкурси

Ваш водич за послове из области пољопривреде...

Јавни позив за коришћење мера Учећше Града Кикинде у субвенционисању накнада обраде кредита и камате за набавку обртних средстава

Јавни позив за коришћење мера Учећше Града Кикинде у субвенционисању накнада обраде кредита и камате за набавку обртних средстава

Обавештење

Захтев за сагласност

Образац сагласности

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРВОГ ПОШУМЉАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ОДРЖАВАЊЕ ДО ДВАНАЕСТ ГОДИНА

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 32/2022), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III–07-320-19/2023 од 01.03.2023. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРВОГ ПОШУМЉАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ОДРЖАВАЊА ДО ДВАНАЕСТ ГОДИНА

 

Захтев

Јавни позив

Сагласност

Правилник
 

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ТРОШКОВА УСЛУГЕ СЕЛЕКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА (ГОВЕДА, ОВАЦА, КОЗА)

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 32/2022), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III–07-320-19/2023 од 01.03.2023. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ТРОШКОВА УСЛУГЕ СЕЛЕКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА (ГОВЕДА, ОВАЦА И КОЗА)
 

Захтев

Јавни позив

Сагласност

Правилник

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У РЕФУНДАЦИЈИ ТРОШКОВА НЕШКОДЉИВОГ УКЛАЊАЊА УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 32/2022), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III–07-320-19/2023 од 01.03.2023. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У РЕФУНДАЦИЈИ ТРОШКОВА НЕШКОДЉИВОГ УКЛАЊАЊА УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА

 

Захтев

Јавни позив

Сагласност

Правилник
 

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈА НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ, ПРИЈЕМ, ПРЕРАДУ, ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ МЛЕКА И ПРОИЗВОДА ОД МЛЕКА; НАБАВКУ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА СУШЕЊЕ ВОЋА, ПОВРЋА И ГРОЖЂА КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА; НАБАВКА ОПРЕМЕ

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 32/2022), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III–07-320-19/2023 од 01.03.2023 .године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈА НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ, ПРИЈЕМ, ПРЕРАДУ, ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ ПРОИЗВОДА ОД МЛЕКА; НАБАВКУ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА СУШЕЊЕ ВОЋА, ПОВРЋА И ГРОЖЂА, КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА; НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА, РАКИЈА И ДРУГИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА, КАО И ОПРЕМЕ ЗА ДЕГУСТАЦИОНЕ САЛЕ; НАБАВКА ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ХЛАДНО ЦЕЂЕЊЕ УЉАНИХ КУЛТУРА

Захтев-млеко и производи од млека

Захтев-сушење воћа, порћа и грожђа

Захтев-производња вина, ракије

Захтев-хладно цеђење уљаних култура

Јавни позив

Сагласност

Правилник
 

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 32/2022), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III–07-320-19/2023 од 01.03.2023. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА

Захтев

Јавни позив

Сагласност

Правилник
 

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ИЗГРАДЊУ И/ИЛИ ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 32/2022), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III–07-320-19/2023 од 01.03.2023. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ИЗГРАДЊУ И / ИЛИ ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА
 

Захтев

Јавни позив

Сагласност

Правилник

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОЧУВАЊА БИЉНИХ И ЖИВОТИЊСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА

  На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 32/2022), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III–07-320-19/2023 од 01.03.2023. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

 ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОЧУВАЊА БИЉНИХ И ЖИВОТИЊСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА

захтев

јавни позив

сагласност

Правилник
 

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА И РАСАДНИКА

  На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 32/2022), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III–07-320-19/2023 од 01.03.2023. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

      ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА И РАСАДНИКА

захтев

јавни позив

сагласност

Правилник
 

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОДРШКЕ УСПОСТАВЉАЊА И ЈАЧАЊА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

  На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 32/2022), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-19/2023 од 01.03.2023. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОДРШКЕ УСПОСТАВЉАЊА И ЈАЧАЊА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

захтев

јавни позив

сагласност

Правилник

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 32/2021), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-19/2022 од 01.03.2023. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

Ј А В Н И    П О З И В
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈA У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

захтев-подизање нових или обнављање засада воћака,хмења и винове лозе

захтев-пластеници

захтев-бунари, наводњавање

захтев-пчелиња друштва

захтев-опрема за пчеларство

захтев-опрема за мужу

јавни позив

сагласност

Правилник

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ Банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Града Кикинде, уз учешће Града Кикинде у субвенционисању

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 32/2023), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-19/2022 од 01.03.2023. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

          Банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Града Кикинде, уз учешће Града Кикинде у субвенционисању

захтев

јавни позив

сагласност

Правилник

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ РЕГРЕСА ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (вештачко осемењавање)

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2023. годину са пројекцијама на 2024. и 2025. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 32/2022), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-19/2023 од 01.03.2023. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ РЕГРЕСА ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (вештачко осемењавање)

Захтев
Јавни позив

Сагласност

Правилник

 

 

Појединачно

Кредитна подршка за пољопривредна газдинства

 Обавештење

Захтев

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ТРОШКОВА УСЛУГЕ СЕЛЕКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА (ГОВЕДА, ОВАЦА И КОЗА)

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2022. годину са пројекцијама на 2023. и 2024. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 33/2021), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III–07-320-18/2022 од 02.02.2022. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ТРОШКОВА УСЛУГЕ СЕЛЕКЦИЈЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА (ГОВЕДА, ОВАЦА И КОЗА)

 

Захтев

Јавни позив

Правилник

Сагласност

Измена Правилника

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У РЕФУНДАЦИЈИ ТРОШКОВА НЕШКОДЉИВОГ УКЛАЊАЊА УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2022. годину са пројекцијама на 2023. и 2024. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 33/2021), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III–07-320-18/2022 од 02.02.2022. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У РЕФУНДАЦИЈИ ТРОШКОВА НЕШКОДЉИВОГ УКЛАЊАЊА УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА

 

Захтев

Јавни позив

Правилник

 Сагласност

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈА НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ, ПРИЈЕМ, ПРЕРАДУ, ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ ПРОИЗВОДА ОД МЛЕКА; НАБАВКУ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА СУШЕЊЕ ВОЋА, ПОВРЋА И ГРОЖЂА, КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА; НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИ

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2022. годину са пројекцијама на 2023. и 2024. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 33/2021), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III–07-320-18/2022 од 02.02.2022 .године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈА НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА УЗОРКОВАЊЕ, ПРИЈЕМ, ПРЕРАДУ, ПУЊЕЊЕ И ПАКОВАЊЕ ПРОИЗВОДА ОД МЛЕКА; НАБАВКУ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА СУШЕЊЕ ВОЋА, ПОВРЋА И ГРОЖЂА, КАО И ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА; НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА, РАКИЈА И ДРУГИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА, КАО И ОПРЕМЕ ЗА ДЕГУСТАЦИОНЕ САЛЕ

 

Захтев - Набавка опреме за узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и производа од млека

Захтев - Набавка опреме и уређаја за сушење воћа, поврћа и грожђа, као и њихових производа

Захтев - Набавка опреме за производњу вина, ракија и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале

Захтев - Набавка опреме и уређаја за хлађење, пастеризацију и стерилизацију меса и производа од меса

Јавни позив

Правилник

Сагласност

Измена Правилника

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2022. годину са пројекцијама на 2023. и 2024. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 33/2021), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III–07-320-18/2022 од 02.02.2022. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА

 

Захтев

Јавни позив

Правилник

Сагласност

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ИЗГРАДЊУ И / ИЛИ ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2022. годину са пројекцијама на 2023. и 2024. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 33/2021), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III–07-320-18/2022 од 02.02.2022. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ИЗГРАДЊУ И / ИЛИ ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА

 

Захтев

Јавни позив

Правилник

 Сагласност

Измена Правилника

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОЧУВАЊА БИЉНИХ И ЖИВОТИЊСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2022. годину са пројекцијама на 2023. и 2024. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 33/2021), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III–07-320-18/2022 од 02.02.2022. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОЧУВАЊА БИЉНИХ И ЖИВОТИЊСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА

 

Захтев

Јавни позив

Правилник

Сагласност

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА И РАСАДНИКА

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2022. годину са пројекцијама на 2023. и 2024. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 33/2021), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III–07-320-18/2022 од 02.02.2022. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА И РАСАДНИКА

 

Захтев

Јавни позив

Правилник

Сагласност

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОДРШКЕ УСПОСТАВЉАЊА И ЈАЧАЊА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2022. годину са пројекцијама на 2023. и 2024. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 33/2021), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-18/2022 од 02.02.2022. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОДРШКЕ УСПОСТАВЉАЊА И ЈАЧАЊА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

 

Захтев

Јавни позив

Правилник

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈA У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2022. годину са пројекцијама на 2023. и 2024. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 33/2021), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-18/2022 од 02.02.2022. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

 

Ј А В Н И     П О З И В
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈA У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

 

Захтев - Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе

Захтев - Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу

Захтев - Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева

Захтев - Набавка нових пчелињих друштава

Захтев - Набавка опреме за пчеларство

Захтев - Набавка опреме за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације

Јавни позив

Правилик

Сагласност

Измена Правилника

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ Банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Града Кикинде, уз учешће Града Кикинде у субвенционисању

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2022. годину са пројекцијама на 2023. и 2024. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 33/2021), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-18/2022 од 02.02.2022. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

Банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Града Кикинде, уз учешће Града Кикинде у субвенционисању

 

Захтев

Јавни позив

Правилник

Појединачно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ РЕГРЕСА ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (вештачко осемењавање)

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2022. годину са пројекцијама на 2023. и 2024. годину („Сл. лист Града Кикинде“, број 33/2021), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-18/2022 од 02.02.2022. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ РЕГРЕСА ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (вештачко осемењавање)

 

Захтев

Јавни позив

Правилник

Сагласност

Измена Правилника

Појединачно

Обавештење о престанку субвенционисања трошкова осигурања усева

Обавештење

Појединачно

Обавештење за пољопривредне произвођаче о учешћу Града Кикинде у субвенционисању накнада обраде кредита и камате за набавку обртних средстава

 

Обавештење

Захтев

Образац-сагласност

 

Појединачно

Јавни позив за подршку младима у руралним подручјима

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2021. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 25/2020), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-15/2021 од 02.02.2021. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА

Јавни позив-Подршка младима у руралним подручјима

Захтев-Подршка младима у руралним подручјима

Образац-сагласност

Појединачно

Јавни позив за учешће Града Кикинде у суфинансирању регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2021. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 25/2020), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-15/2021 од 02.02.2021. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ РЕГРЕСА ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (вештачко осемењавање)

Јавни позив-Вештачко осемењавање

Захтев-Вештачко осемењавање

Образац-сагласност

 

Појединачно

Јавни позив за учешће Града Кикинде у суфинансирању инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2021. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 25/2020), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-15/2021 од 02.02.2021. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

Ј А В Н И П О З И В
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈA У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Јавни позив-Суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Захтев-Набавка квалитетних приплодних грла овнова, јарчева, коза и свиња товних раса

Захтев- Подизање нових или обнављање нових засада 

Захтев- Подизање и опремање пластеника

Захтев- Бушење бунара, набавка пумпи и система "кап по кап"

Захтев-Набавка пчелињих друштава

Захтев-Набавка опреме за пчеларство

Образац-сагласност

Појединачно

Јавни позив за субвенционисање набавке опреме и уређаја за хладно цеђење уљаних култура

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2021. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 25/2020), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-15/2021 од 02.02.2021. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ХЛАДНО ЦЕЂЕЊЕ УЉАНИХ КУЛТУРА

Јавни позив-Набавка опреме и уређаја за хладно цеђење уљаних култура

Захтев-Набавка опреме и уређаја за хладно цеђење уљаних култура

Образац-сагласност

 

Појединачно

Јавни позив за учешће Града Кикинде у рефундацији трошкова нешкодљивог уклањања угинулих животиња

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2021. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 25/2020), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-15/2021 од 02.02.2021. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У РЕФУНДАЦИЈИ ТРОШКОВА НЕШКОДЉИВОГ УКЛАЊАЊА УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА

Јавни позив-Рефундација трошкова нешкодљивог уклањања угинулих животиња

Захтев-Рефундација трошкова нешкодљивог уклањања угинулих животиња

Образац-сагласност

Појединачно

Јавни позив за субвенционисање очувања животињских генетичких ресурса

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2021. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 25/2020), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-15/2021 од 02.02.2021. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТИЊСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА

Јавни позив-Очување животињских генетичких ресурса

Захтев-Очување животињских генетичких ресурса

Образац-сагласност

Појединачно

Јавни позив за субвенционисање трошкова осигурања

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2021. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 25/2020), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-15/2020 од 02.02.2020. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ОСИГУРАЊА

Јавни позив-Осигурање

Захтев-Осигурање

Образац-сагласност

Појединачно

Јавни позив за учешће Града Кикинде у суфинансирању инвестиција које се односе на органску производњу

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2021. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 25/2020), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-15/2021 од 02.02.2021 .године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ

Јавни позив-Органска производња

Захтев-Органска производња

Образац-сагласност

Појединачно

Јавни позив за субвенционисање набавке опреме за производњу вина, ракије и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2021. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 25/2020), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-15/2021 од 02.02.2021. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА, РАКИЈE И ДРУГИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА, КАО И ОПРЕМЕ ЗА ДЕГУСТАЦИОНЕ САЛЕ

Јавни позив- Набавка опреме за производњу вина, ракије и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале

Захтев- Набавка опреме за производњу вина, ракије и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале

Образац-сагласност

Појединачно

Јавни позив за банке које су заинтересобане за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Града Кикинде, уз учешће Града Кикинде у субвенционисању накнаде обраде кредита и камате за набавку обртних средстава

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2021. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 25/2020), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-15/2021 од 02.02.2021. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Града Кикинде, уз учешће Града Кикинде у субвенционисању накнаде обраде кредита и камате за набавку обртних средстава

Јавни позив-банке

Захтев-банке

Појединачно

Јавни позив за суфинансирање успостављања и јачања Удружења у области пољопривреде и руралног развоја

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2021. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 25/2020), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-15 /2021 од 02.02.2021. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОДРШКЕ УСПОСТАВЉАЊА И ЈАЧАЊА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Јавни позив-Удружења

Захтев-Удружења
 

Појединачно

Обавештење за пољопривредне произвођаче

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Обавештење за пољопривредне произвођаче о наставку реализације Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe.

Обавештење

Појединачно

Обавештење за пољопривредне произвођаче

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 На основу записника који је сачињен 02.06.2020. године од стране Комисије за избор банке за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Града Кикинде, уз учешће Града Кикинде у субвенционисању накнада обраде кредита и камате за набавку обртних средстава, констатујемо да је најповољнију понуду дао понуђач Војвођанска банка ОТП група.
Овим путем вас обавештавамо, да се за све додатне информације можете обратити саветницима Војвођанске банке ОТП група која се налази на адреси Трг српских добровољаца бр. 14 у Кикинди.

 

Обавештење

Захтев

ОБРАЗАЦ Сагласности

Појединачно

Обавештење за пчеларе

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Овим путем вас обавештавамо да се обуставља пријем захтева за меру Набавка опреме за пчеларство која се налази у склопу Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-29 /2020 од 24.02.2020.године због утрошка средстава за наведену меру.

 

Обавештење


 

Појединачно

Рефундацијa трошкова нешкодљивог уклањања угинулих животиња 2020. година

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 33/2019), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-29 /2020 од 24.02.2020.године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У РЕФУНДАЦИЈИ ТРОШКОВА НЕШКОДЉИВОГ УКЛАЊАЊА УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА


Јавни позив - Трошкови нешкодљивог уклањања угинулих животиња

Правилник - Трошкови нешкодљивог уклањања угинулих животиња

Захтев - Трошкови нешкодљивог уклањања угинулих животиња

ОБРАЗАЦ Сагласности
 

Појединачно

Суфинансирањe регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 2020. година

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 33/2019), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-29 /2020 од 24.02.2020.године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ РЕГРЕСА ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (вештачко осемењавање)

 

Јавни позив - Регрес за вештачко осемењавање

Правилник - Регрес за вештачко осемењавање

Захтев - Регрес за вештачко осемењавање

ОБРАЗАЦ Сагласности

Појединачно

Јавни позив банкама 2020. година

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 33/2019), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-29 /2020 од 24.02.2020. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава на територији Града Кикинде, уз учешће Града Кикинде у субвенционисању накнаде обраде кредита и камате за набавку обртних средстава
 

Јавни позив банкама

Правилник за банке

Појединачно

Осигурање усева 2020. година

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 33/2019), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-29 /2020 од 24.02.2020.године, Градоначелник Града Кикинде, расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА

 

Јавни позив - Осигурање усева

Правилник - Осигурање усева

Захтев - Осигурање усева

ОБРАЗАЦ Сагласности

Појединачно

Органска производња 2020. година

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 33/2019), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-29 /2020 од 24.02.2020.године, Градоначелник Града Кикинде, расписује


ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ

 

Јавни позив- Органска производња

Правилник - Органска производња

Захтев - Органска производња

ОБРАЗАЦ Сагласности

 

Појединачно

Субвенционисање изградње/опремање објеката за обављање традиционалних заната за 2020. годину

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 33/2019), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-29 /2020 од 24.02.2020. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗГРАДЊЕ/ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА

 

Јавни позив - Традиционални занати

Правилник - Традиционални занати

Захтев - Традиционални занати
 

Појединачно

Субвенционисање очувања животињских генетичких ресурса 2020. година

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 33/2019), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-29 /2020 од 24.02.2020.године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТИЊСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА
 

Јавни позив -Очување животињских генетичких ресурса

Правилник -Очување животињских генетичких ресурса

Захтев -Очување животињских генетичких ресурса

ОБРАЗАЦ Сагласности

Појединачно

Субвенционисање набавке опреме и уређаја за хладно цеђење уљаних култура 2020. годину

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 33/2019), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-29 /2020 од 24.02.2020. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ХЛАДНО ЦЕЂЕЊЕ УЉАНИХ КУЛТУРА

 

Јавни позив -Набавка опреме и уређаја за цеђење уљаних култура

Правилник -Набавка опреме и уређаја за цеђење уљаних култура

Захтев -Набавка опреме и уређаја за цеђење уљаних култура

ОБРАЗАЦ Сагласности
 

Појединачно

Субвенционисање набавке опреме за производњу вина, ракијe и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале 2020. година

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 33/2019), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-29 /2020 од 24.02.2020. године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА, РАКИЈE И ДРУГИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА, КАО И ОПРЕМЕ ЗА ДЕГУСТАЦИОНЕ САЛЕ
 

Јавни позив - Набавка опреме за производњу вина, ракије и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале

Правилник - Набавка опреме за производњу вина, ракије и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале

Захтев - Набавка опреме за производњу вина, ракије и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале

ОБРАЗАЦ Сагласности

 

Појединачно

Мера подршке успостављања и јачања удружења у области пољопривреде 2020. година

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 33/2019), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-29 /2020 од 24.02.2020.године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОДРШКЕ УСПОСТАВЉАЊА И ЈАЧАЊА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

 

Јавни позив - Јачање удружења

Правилник - Јачање удружења

Захтев - Јачање удружења

 


 

Појединачно

Листа инвестиција 2020. година

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину („Сл.лист Града Кикинде “, број 33/2019), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Кикиндe број III – 07-320-29 /2020 од 24.02.2020.године, Градоначелник Града Кикинде, расписује

Ј А В Н И П О З И В
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈA У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА


 

Јавни позив

Правилник

Захтев - Набавка приплодних грла овнова, јарчева и нераста

Захтев - Подизање нових или обнављање постојећих засада винове лозе

Захтев- Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе

Захтев- Бушење бунара, набавка сисрема кап по кап

Захтев- Набавка опреме за пчеларство

ОБРАЗАЦ Сагласности

 

 

 

Појединачно

Спровођење мера подршке успостављања и јачања удружења у области пољопривреде

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2019.годину („Сл.лист града Кикинде“, број 33/2018), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III -07-320-42 /2019 од 23.05.2019.године, Градоначелник града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОДРШКЕ УСПОСТАВЉАЊА И ЈАЧАЊА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Преузми јавни позив

Преузми захтев
 

Појединачно

Субвенционисање изградње/опремање објеката за обављање традиционалних заната

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2019.годину („Сл.лист града Кикинде “, број 33/2018), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III-07-320-42 /2019 од 23.05.2019.године , Градоначелник града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗГРАДЊЕ/ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА

Преузми јавни позив

Преузми захтев
 

Појединачно

Субвенционисање набавке опреме за производњу вина, ракијe и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2019.годину („Сл.лист града Кикинде “, број 33/2018), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III- 07-320-42 /2019 од 23.05.2019.године, Градоначелник града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВИНА, РАКИЈE И ДРУГИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА, КАО И ОПРЕМЕ ЗА ДЕГУСТАЦИОНЕ САЛЕ

Преузми јавни позив

Преузми захтев
 

Појединачно

Органска производња

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2019.годину („Сл.лист града Кикинде“, број 33/2018), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III -07-320-42 /2019 од 23.05.2019.године , Градоначелник града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ

 

Преузмите јавни позив

Преузмите захтев

Појединачно

Субвенционисање набавке опреме и уређаја за хладно цеђење уљаних култура

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2019.годину („Сл.лист града Кикинде “, број 33/2018), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III – 07-320-42 /2019 од 23.05.2019.године , Градоначелник града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА ЗА ХЛАДНО ЦЕЂЕЊЕ УЉАНИХ КУЛТУРА

Преузмите јавни позив

Преузмите захтев
 

Појединачно

Субвенционисање очувања животињских генетичких ресурса

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2019.годину („Сл.лист града Кикинде “, број 33/2018), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III – 07-320-42 /2019 од 23.05.2019.године , Градоначелник града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТИЊСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА

Преузмите јавни позив

Преузмите захтев
 

Појединачно

Листа инвестиција

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2019.годину („Сл.лист града Кикинде“, број 33/2018), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III- 07-320-42 /2019 од 23.05.2019.године, Градоначелник града Кикинде, расписује

Ј А В Н И П О З И В
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈA У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Преузмите јавни позив
Преузмите захтеве 

Појединачно

Суфинансирањe регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2019.годину („Сл.лист града Кикинде “, број 33/2018), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III -07-320-42 /2019 од 23.05.2019.године , Градоначелник града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У СУФИНАНСИРАЊУ РЕГРЕСА ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (вештачко осемењавање)

Преузми јавни позив

Преузми захтев


 

Појединачно

Рефундацијa трошкова нешкодљивог уклањања угинулих животиња

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2019.годину („Сл.лист града Кикинде “, број 33/2018), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III-07-320-42 /2019 од 23.05.2019.године, Градоначелник града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА КИКИНДЕ У РЕФУНДАЦИЈИ ТРОШКОВА НЕШКОДЉИВОГ УКЛАЊАЊА УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА

Преузми јавни позив

Преузми захтев
 

Појединачно

Осигурање усева

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), Одлуке о буџету града Кикинде за 2019.годину („Сл.лист града Кикинде “, број 33/2018), а у складу са Програмом подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја градa Кикиндe број III -07-320-42 /2019 од 23.05.2019.године , Градоначелник града Кикинде, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА

Преузми јавни позив

Преузми захтев
 

Појединачно