Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 29 stav 1 Zakona o javnoj svojini („Sl.glasnik RS“ br.72/2011, 88/2013 i 105/2014), Rešenja o otuđenju iz javne svojine objekta i zemljišta na parc.br. 2228 k.o. Kikinda u ulici Ulici kralja Petra I br. 166 («Sl.list Opštine Kikinda», broj 26/2014), Zaključka Opštinskog veća br.II-06-9/2015 od 10.03.2015 godine i člana 94. Statuta Opštine Kikinda – prečišćen tekst («Sl.list Opštine Kikinda», broj 4/06 – prečišćen tekst, 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/2010 i broj 39/2012 ), predsednik Opštine, raspisuje

O G L A S
ZA JAVNO NADMETANJE ZA OTUĐENJE IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE KIKINDA OBJEKATA I ZEMLJIŠTA
na parc.br. 2228 k.o. Kikinda u ulici Ulici kralja Petra I br. 166

 

Preuzmite tekst javnog poziva

Nazad