Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

 Na osnovu člana 58. Statuta opštine Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj 4/06 – prečišćen tekst, broj 2/08, 19/08, 26/08, 7/09, 18/09, 7/10 i 39/12), Opštinsko veće opštine Kikinda na sednici od 01.03.2016. godine, donelo je sledeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvata se Predlog raspodele sredstava po osnovu Konkursa za POSEBNE PROGRAME -programi / projekti sportskih klubova / udruženja / organizacija, koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta- za 2016 godinu.

2. Odobravaju se sredstva iz Fonda kulture i fizičke kulture opštine Kikinda za 2016 godinu, za POSEBNE PROGRAME -programi / projekti sportskih klubova / udruženja / organizacija, koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta- za 2016 godinu u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 dinara, prema sledećem tabelarnom prikazu:

POSEBNI PROGRAMI -programi / projekti sportskih klubova / udruženja / organizacija, koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta- za 2016 godinu.

Preuzmite tabelu rezultata

Nazad