Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 3. Uredbe o internom konkursu („Službeni glasnik RS“, broj 17/16), tačke III redni broj 1. Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu („Službeni list opštine Kikinda“, broj 36/15 i „Službeni list grada Kikinde“ br. 8/16 i 12/16), člana 5. Odluke o utvrđivanju organa grada Kikinda („Službeni list opštine Kikinda“, broj 6/16) i člana 19. Odluke o opštinskoj upravi („Službeni list opštine Kikinda“, broj 3/09, 14/11, 45/13 i 14/15) i Rešenja o popunjavanju radnih mesta internim konkursom u Gradskoj upravi grada Kikinda broj:III-03-111-2/2016 od 06.09.2016.godine, načelnik Gradske uprave grada Kikinde objavljuje:

INTERNI KONKURS
ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA
U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KIKINDE

Preuzmite tekst konkursa

Preuzmite ispravku teksta konkursa

 

 

Nazad