Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 59. Statuta Grada Kikinda („Službeni list Grada Kikinda“, broj 1/16 – prečišćen tekst, 17/16) i Pravilnika za sufinansiranje programskih aktivnosti udruženja u tradicionalnim manifestacijama i projekata iz oblasti gastronomije i turizma broj II-320-310/2017 od 20.10.2017.godine, Gradonačelnik Grada Kikinda, doneo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se Predlog po Konkursu za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za programske aktivnosti Udruženja u tradicionalnim manifestacijama i projekata iz oblasti gastronomije i turizma.

Preuzmite zaključak
 

Nazad