Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00003/2018-01 od 22.01.2018. godine; Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (Službeni glasnik RS“broj: 16/16 i 8/17), člana 52. Statuta grada Kikinde („Sl.list grada Kikinde“ br. 1/16-prečišćen tekst i 17/16 i Odluke o budžetu garda Kikinde („Sl.list grada Kikinde“ br. 34/17) gradonačelnik grada Kikinde

raspisuje

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Kikinda u 2018. godini

Preuzmite konkursnu dokumentaciju
Rešenje o imenovanju Stručne komisije
Predlog odluke o raspodeli sredstava
Rešenje o raspodeli sredstava
Obaveštenje

Nazad