Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 59 .Stav 1 .tačka 20 Statuta grada Kikinde i Odluke o budžetu grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 25/2020) na sednici Gradskog veća donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2021. godinu za sufinansiranje- GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA-PLAĆENI SPORTSKI TRENER

i raspisuje

JAVNI KONKURS
za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2021. godinu za sufinansiranje

GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA - (PLAĆENI SPORTSKI TRENER)

Predmet ovog Javnog Konkursa predstavlja raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu grada Kikinda za 2021. godinu namenjenih godišnjem/redovnom programu - plaćeni sportski trener, na teritoriji Grada Kikinde.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju 
Zaključak

Nazad