Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 59 .Stav 1 .tačka 20 Statuta grada Kikinde i Odluke o budžetu grada Kikinde (Službeni list grada Kikinde broj 25/2020) na sednici Gradskog veća donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinda za 2021. godinu za sufinansiranje - POSEBNIH PROGRAMA - (programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta)

i raspisuje

JAVNI KONKURS

za raspodelu sredstava iz budžeta Grada Kikinde za 2021. godinu za sufinansiranje

POSEBNIH PROGRAMA - (programi/projekti sportskih klubova/udruženja/organizacija koji svojim kvalitetom doprinose razvoju, unapređenju i afirmaciji sporta)

Preuzmite konkursnu dokumentaciju 
Zaključak

Nazad