Grb Kikinde

Konkursi - Aktuelni

Konkurišite i promenite svoj život na bolјe...

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 20. Statuta grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“, broj 4/19) na sednici Gradskog veća održanoj dana 22.12.2021. godine, donelo je sledeći:

Z A K LJ U Č A K

o raspisivanju Konkursa za raspodelu sredstava iz budžeta grada Kikinda za 2022. godinu za sufinansiranje godišnjih/redovnih programa - osnovne programske aktivnosti sportskih klubova/udruženja/organizacija)

i raspisuje

JAVNI KONKURS

za raspodelu sredstava iz budžeta grada Kikinde za 2022. godinu za sufinansiranje
GODIŠNJIH/REDOVNIH PROGRAMA – (OSNOVNE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SPORTSKIH KLUBOVA/UDRUŽENJA/ORGANIZACIJA)

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Preuzmite zaključak

Nazad