Grb Kikinde

Budžet

Informacije o budžetu grada

Izveštaj o izvršenju Budžeta (Januar - Septembar 2023)

Preuzmite izveštaj

Izveštaj o izvršenju Budžeta (Januar - Jun 2023)

Preuzmite izveštaj

Izveštaj o izvršenju Budžeta (Januar - Septembar 2022)

Preuzmite izveštaj

Izveštaj o izvršenju Budžeta (Januar - Jun 2022)

Preuzmite izveštaj

Izveštaj o izvršenju Budžeta (Januar - Septembar 2021)

Preuzmite izveštaj

Izveštaj o izvršenju Budžeta (Januar - Jun 2021)

Preuzmite izveštaj

Izveštaj o izvršenju Budžeta (Januar - Septembar 2020)

Preuzmite izveštaj 

Izveštaj o izvršenju Budžeta (Januar - Jun 2020)

Preuzmite izveštaj

Izveštaj o izvršenju Budžeta (Januar - Septembar 2019)

Preuzmite izveštaj 

Izveštaj o izvršenju Budžeta (Januar - Jun 2019)

Preuzmite izveštaj

Nacrt izveštaja o izvršenju Budžeta (Januar - Septembar 2018)

Preuzmite izveštaj 

Izveštaj o izvršenju Budžeta (Januar - Jun 2018)

Preuzmite izveštaj

Izveštaj o izvršenju Budžeta (Januar - Septembar 2017)

Preuzmite izveštaj

Izveštaj o izvršenju Budžeta (Januar - Jun 2017)

Preuzmite izveštaj

Izveštaj o izvršenju Budžeta (Januar - Septembar 2016)

 Preuzmite izveštaj

Izveštaj o izvršenju Budžeta (Januar - Jun 2016)

 Preuzmite izveštaj