Grb Kikinde

Servisne informacije

Budite obavešteni...

Javna rasveta

Obaveštavaju se građani koji imaju problema sa javnom rasvetom u gradu, da problem mogu prijaviti na sledeći broj telefona: 0230/410 - 156.

 Na osnovu čl. 23 Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl.glasnik RS“, br. 36/2009 i 88/2010), Sekretarijat za zaštitu životne sredine obezbedio je procenu, praćenje i kontrolu nivoa buke u životnoj sredini.
Sekretarijat za zaštitu životne sredine OU Kikinda, u skladu sa Programom korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Kikinda u 2014., uputio je Zahtev za dostavu ponude u vezi merenja komunalne buke na teritoriji Opštine Kikinda. Na osnovu upućenih zahteva za dostavu ponude Institut za bezbednost i sigurnost na radu d.o.o., Novi Sad, Koste Racina br.19 ispunio je uslove za merenje buke u komunalnoj sredini na teritoriji opštine Kikinda.

Preuzmite rezultate merenja

OBAVEŠTENJE
ZA VLASNIKE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I VLASNIKE LOKALA
U VEZI SA ZAUZIMANJEM POVRŠINA JAVNE NAMENE


Ovim putem se obaveštavaju vlasnici ugostiteljskih objekata da je za sezonu 2016. potrebno ishodovati Rešenje kojim se odobrava zauzimanje površine javne namene. Zahtev za Rešenje nije moguće podneti bez urbanističko-tehničkih uslova za postavljanje novih letnjih bašti ili bez potvrde na postojeće urbanističko-tehničke uslove iz 2015. godine, samo u slučaju zadržavanja iste površine i lokacije letnje bašte. Postavljanje letnje bašte je moguće nakon pribavljanja navedenog rešenja. U slučaju da se prilikom inspekcijske kontrole ustanovi da nije pribavljena potrebna dokumentacija naložiće se uklanjanje letnje bašte o trošku vlasnika.
Gore navedena procedura odnosi se i na zauzimanje površina javne namene postavljanjem rashladnih vitrina, izlaganjem robe i ostalih objekata/uređaja za koje se izdaje mišljenje za zauzimanje površina javne namene.
Za sva dodatna pitanja vlasnici lokala mogu se obratiti Sekretarijatu za stambeno-komunalne poslove, urbanizam i privredu, na telefon 410-190 i 410-196 ili na šalterima br. 4 i br. 7 u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kikinda.

 

Sekretarijat za stambeno-komunalne
poslove, urbanizam i privredu