Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Februar 2022.

Tokom FEBRUARA meseca uzorkovano je 101 uzorak vode za piće u našoj Opštini od kojih 53 u gradu Kikindi i 48 u selima Opštine. Osnovna analiza je vršena u 50 uzoraka iz grada i 48 uzoraka iz sela.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 7,55% neispravnih uzoraka za grad (prethodni mesec 2,94%) i viši je procenat u odnosu na prethodni mesec. U selima je procenat mikrobiološke neispravnosti bio 0% i niži je u odnosu na prethodni mesec (9,68%.). U gradu je 1,88% neispravno zbog Streptococcus faecalis (SF), a 5.66% zbog Pseudomonas aeruginosa (PA) (Struktura: 75% PA, 25% SF). U selima su svi uzorci bili ispravni. Procenat neispravnosti kao ni struktura neispravnosti za grad nije zadovoljavajući, dok za sela, obzirom da su svi uzorci mikrobiološki ispravni, odličan.
Hemijska ispravnost vode za piće u gradu je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, 44/99, 28/19, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija), povećane boje i povećane koncentracije amonijaka u 100%. U selima je povećana boja u 100% uzoraka, utrošak KMnO4 je povećan u 89,58% uzoraka, koncentracija amonijaka u 70,83%, i koncentracija gvožđa u 2,08%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 24,79 mg/l, a u selima 21,85 mg/l (MDK 12 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2,26 mg/l, a u selima 1,07 mg/l (MDK 0.5 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 33,6 ºCoPt skale, a u selima 28,44 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike