Grb Kikinde

Higijenska ispravnost vode

Obaveštavamo vas o higijenskoj ispravnosti vode u našem gradu...

Decembar 2018.

Tokom DECEMBRA meseca uzorkovano je 76 uzoraka vode za piće u našoj Opštini od kojih 46 u gradu Kikindi i 30 u selima Opštine.
Procenat mikrobiološke neispravnosti vode za piće iznosi 15,21% neispravnih uzoraka za grad, što je neznatno niži procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec (17,64%), odnosno 13,33% je neispravnih uzoraka za sela, što je sličan procenat neispravnosti u odnosu na prethodni mesec za sela (13,79%). Razlog mikrobiološke neispravnosti u gradu Kikinda je: 15,21% uzoraka je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija AMB. (struktura: 100% AMB), što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti ali je zadovoljavajuća struktura neispravnosti. Razlozi mikrobiološke neispravnosti u selima su: 10,0% uzoraka u selima je neispravno zbog povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, 3,33% zbog prisustva sulfitoredukujućih klostridija-SK (struktura: 75,0% AMB i 25% SK) što nije zadovoljavajući procenat neispravnosti i nije zadovoljavajuća struktura neispravnosti.
Hemijska ispravnost vode za piće u celoj Opštini je takva da svi uzeti uzorci ne odgovaraju Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. list SRJ 42/98, zbog povećanog utroška KMnO4 (indirektan parametar sadržaja organskih materija) i povećane koncentracije amonijaka i povećane boje, dok je u 19,56% uzoraka bila je povećana elektroprovodljivost. U selima je povećan utrošak KMnO4 i boja u svim uzorcima, koncentracija amonijaka u 90.0%. Prosečna koncentracija utroška KMnO4 u uzorcima uzetim u gradu iznosi 25.72 mg/l, a u selima 23,86 mg/l (MDK 8 mg/l). Prosečna koncentracija amonijaka u gradu iznosi 2.2 mg/l, a u selima 1.29 (MDK 0.1 mg/l za grad, 1 mg/l za sela). Prosečna vrednost boje u gradu iznosi 32.83ºCoPt skale, a u selima 26,5 ºCoPt skale (MDK 5 ºCoPt skale).
 

 

Pregledajte sve tekstove iz rubrike